Naše sestry. Naša budúcnosť
Naše sestry. Naša budúcnosť

Ekonomická sila starostlivosti, ktorá podporuje zdravie spoločnosti a poháňa zdravé ekonomiky je hlavnou témou Medzinárodnej rady sestier (ICN) na Medzinárodného dňa sestier 2024 v rámci témy: Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti, ktorú prevzala aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v rámci aktivít pod názvom Biele srdce, ktoré sa organizujú po celom Slovensku v týchto dňoch a vyvrcholia 17. mája na slávnostnom udeľovaní ocenení Biele srdce 30 nominovaným sestrám a pôrodným asistentkám.

Medzinárodný deň sestier sa oslavuje každý rok 12. mája a tému vyberá ICN – federácia viac ako 130 národných združení sestier po celom svete, ktoré zastupujú viac ako 28 miliónov sestier pracujúcich na celom svete.

„Napriek tomu, že ošetrovateľstvo je chrbtovou kosťou zdravotnej starostlivosti, často čelí finančným obmedzeniam a spoločenskému podhodnoteniu. Pokračujeme v našej zastrešujúcej téme Naše sestry. Naša budúcnosť. Cieľom ekonomickej sily starostlivosti je pretvárať vnímanie a ukázať, ako môžu strategické investície do ošetrovateľstva priniesť značné ekonomické a spoločenské výhody.

Veríme, že teraz je čas na zmenu perspektívy. Znovu a znovu sme videli, ako finančné krízy často vedú k rozpočtovým obmedzeniam v zdravotníctve, zvyčajne na úkor ošetrovateľských služieb. Tento redukcionistický prístup prehliada podstatnú a často nedostatočne zdôrazňovanú ekonomickú hodnotu, ktorou ošetrovateľstvo prispieva k zdravotnej starostlivosti a spoločnosti ako celku.

Tvorcovia politík, ministerstvo zdravotníctva  a dokonca aj široká verejnosť často nevedia alebo sú nesprávne informovaní o návratnosti investícií, ktoré môže poskytnúť primerané financovanie v ošetrovateľstva, najmä vo finančne turbulentných časoch, ako sú tieto. Vychádzajúc z ponaučení z pandémie COVID-19 a uvedomujúc si narastajúce ohrozenie zdravia obyvateľstva na celom svete v dôsledku konfliktov, klimatickej krízy a finančnej nestability, veríme, že nastal správny čas obhajovať zmenu perspektívy a politiky.