Online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Publikované AD Testy si môžete vyhľadať resp. vyfiltrovať v Kalendári podujatí.

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a auto didaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

 

Vaše absolvované akreditované AD Testy má Registrátor povinnosť zaniesť do systému cmeportalu.sk. Stále je možnosť vyplniť digitálnu žiadosť v Osobnej zóne SaPA čo platí najmä v nasledujúcom prechodnom období, nábehu na nový portál a systém akreditácie ASV.

V takomto prípade musíte priložiť k digitálnej žiadosti aj scan potvrdenia o absolvovaní kurzu, neskôr môžete byť vyzvaná na predloženie dokumentov na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.

 

 

 Aktualizácia 20.6.2024

Organizátor Názov aktivity - téma Dostupná Platnosť do 
M-edu, s.r.o.   Dlhšie zotrvanie na liečbe, vyššia adherencia a nižšie náklady na liečbu diabetu 2. typu a iniciatíva sestrou k želanej zmene správania sa u fajčiara s diabetom www.m-edu.sk 6.12.2024
  Regresia aterosklerotického koronárneho plaku a výzva na lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku www.m-edu.sk 6.12.2024
EDUprofiPHARM, s.r.o Impulz sestry 2024 II. časť. www.eduprofipharm.sk   25.12.2024
  IMPULZ 1 www.eduprofipharm.sk   13.11.2024
  Bone Academy www.eduprofipharm.sk   13.11.2024
  Vlhké hojenie rán – skúsenosti z praxe lekárov a sestier  www.eduprofipharm.sk   26.12.2024
AMEPRA, s. r. o. Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
  Nové poznatky črevná mikrobiota u dojčenýc a nedojčených detí http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
  Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění  http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
  Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
Essity Slovakia, s.r.o. Demencia a inkontinencia  www.essitypreprofesionalov.sk 30.9.2024
  Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest  www.essitypreprofesionalov.sk 31.3.2025
  Prečo na zdraví kože záleží?   www.essitypreprofesionalov.sk 31.3.2025
  Nočná starostlivosť a inkontinencia  www.essitypreprofesionalov.sk 1.12.2024
  Porozumenie inkontinencii moču  www.essitypreprofesionalov.sk 31.5.2025
FARMI – PROFI, s.r.o. Ako môže sestra v každodennej praxi prispieť k manažmentu bežných aj menej bežných ochorení www.meditrend.sk 31.12.2024
MEDMARK, s.r.o.   Protektívny a terapeutický efekt vinpocetínu v klinickej praxi psychiatra https://www.medseminar.sk/ 31.8.2024
  Metabolizmus železa a manažment sideropénie z ošetrovateľskej perspektívy https://www.medseminar.sk/ 30.9.2024
A-MEDI  Invazívne pneumokokové ochorenia a potreba nových vakcín www.amedi.sk 30.11.2024
Swixx Biopharma .s.r.o. Úloha sestry v manažmente očkovania https://www.tajpan.online 19.12.2024