Podmienky inzercie

Na internetovej stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk uverejňujeme jednorazovú inzerciu voľných pracovných miest v povolaní sestra a pôrodná asistentka. Prehľad pracovných ponúk je prístupný pre registrované sestry, pôrodné asistentky a širokú verejnosť. Zároveň je možné na internetovej stránke uverejniť logo, banner a reklamu.

K uverejneniu inzerátu je potrebné vyplniť objednávkový formulár dostupný na stiahnutie nižšie a poslať ho na e-mailovú adresu sksapa@sksapa.sk.

Inzerát uverejníme na webe po zaplatení faktúry. Fakturačné údaje sú súčasťou objednávkového formulára.

Inzerát pracovnej ponuky bude na stránke uverejnený max. 1 mesiac alebo podľa požiadaviek inzerenta. Cena uverejnenia jednorazovej inzercie voľných pracovných miest v povolaní sestra a pôrodná asistentka je 50 €/ mesiac Cena uverejnia jednorázovej inzercie voľných pracovných miest pre inzerentov zo zahraničia je 150 €/mesiac.  Ku textovej inzercii je možné uverejniť aj graficky spracovaný banner pracovnej ponuky. 

Inzercia loga, bannera, reklamy na internetovej stránke, sociálnej sieti a v osobnej zóne sestry a pôrodnej asistentky. Min. cena za uverejnenie loga, bannera, reklamy je 100 €/týždeň. V prípade ak má inzerent záujem o dlhší čas na uverejnenie inzerátu, je potrebné konkrétne obdobie (počet týždňov) uviesť v objednávke.

Špecifikácie web obrázku: Obrázok sa dynamický (responzívne) mení. Je to tak preto aby sa dal zobrazovať na rôznych veľkostiach a formátoch obrazoviek. 

  • Ideálne, je vytvárať obrázky v pomere  šírka/výška  3,5 : 1  - minimálne však:  1218 x 348 px
  • Pri dodržaní pravidiel vyššie, sa tak bude obrázok prispôsobovať výhradne z prava – treba na to pamätať a nechať tam istú vôľu
  • Tiež je vhodné, aby grafik pracoval s vnoreným nadpisom Aktuality do elementu obrázku. T.j. tmavší spodný lem obrázku tak, aby vyznel akcentovaný svetlý nápis.

Špecifikácia loga: 

  • Maximálna zobrazená veľkosť loga je 120 x 120 px (orientácia na šírku)

Za akékoľvek škody alebo ujmy spôsobené uverejnením inzerátu nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Vyhradzujeme si právo neuverejniť inzerát, ktorý by bol v rozpore s podmienkami inzercie, zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

Na stiahnutie:
Objednávka na inzerciu

 

Inzercia v odbornom recenzovanom e-časopise Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia 

(dostupný bezplatne pre viac ako 21 tisíc členov a predplatiteľov) 

Ponúkame:
 

Štandardný inzerent:

Sumy za inzerciu / jednorazová (1x)

  • Strana A4 (270x297 mm) – 300 €
  • ½ strany A4 (210x145mm) – 150 €
  • ¼ strany A4 (95x140mm) – 75 €

Inzercie umiestnené vo vnútri periodika

Ročná inzercia (6x)

  • Strana A4 (270x297 mm) – 1500 €
  • ½ strany A4 (210x145mm) – 600 €
  • ¼ strany A4 (95x140mm) – 400 €
 
K uverejneniu inzerátu je potrebné vyplniť objednávkový formulár dostupný na stiahnutie nižšie a poslať ho na e-mailovú adresu sksapa@sksapa.sk.