Zoznam regionálnych komôr

PhKompletný zoznam regionálnych komôr na Slovenku.

Posledná aktualizácia: 25. 05. 2022

 

Regionálna komora Kontaktné údaje

Bánovce nad Bebravou

Prezidentka: Zuzana Jančovičová
Mobil: 0911399276
E-mail: komorabce@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica Agel Bánovce, rehabilitačné oddelenie
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Andrea Mišáková
Mobil: 0904101303
e-mail: andreajm.m@gmail.com

Banská Bystrica

Prezidentka: PhDr. Katarína Brašeňová
Mobil: 0915 230 202
E-mail: katka.brasenova@gmail.com

Sídlo kancelárie:
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Peter Bruchala
Mobil: 0908 902 875
e-mail: petrb90@stonline.sk

Bardejov

Prezidentka: Mgr. Beáta Palšová

Mobil: 0904 869 173
E-mail: beata_palsova@pobox.sk

Sídlo kancelárie: NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov, sv. Jakuba 21, 085 01, Bardejov
Úradné hodiny: Pondelok – Piatok 14,00 – 16,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Bc. Alena Michalčinová
Mobil: 0904 750 035

Bratislava III.

Prezident: 
Mobil: 
E-mail: 

Ďalšia kontaktná osoba: 
Mobil:
e-mail:

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Bratislava III., IV., Senec, Modra a Pezinok

RK pod správou Rady SK SaPA do Snemu SK SaPA

Bratislava V.


Prezidentka: Petra Kleinová
Mobil: +421 915 225 610
E-mail: klainova65@gmail.com 

Viceprezidentka: Zuzana Polčinová
Mobil: +421 904 992 320
E-mail: polcinovazuzana@azet.sk 

Sídlo kancelárie: UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,30 hod.


zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Bratislava V a Bratislava II

Brezno

Prezidentka: Markéta Šuránková
Mobil: 0910 319 735
E-mail: cos@nspbr.sk

Sídlo kancelárie: Operačná sála, NsP Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Katarína Kániková
Mobil: 0902 088 676

Čadca

Prezidentka: Mgr. Marta Buchová

Mobil: 0908 228 922
E-mail: marta.buchova@azet.sk

Sídlo kancelárie: Poliklinika KNsP Čadca, 1. posch. vedľa ORL ambulancie MUDr. Cesneka a ADOS
Stránkové hodiny: január - november: posledná streda v mesiaci od 11:30 do 13:25

Ďalšia kontaktná osoba: Mária Šamajová
Tel: 041/4604279 (len počas stránkových dní)
E-mail: rk.sapa.cadca@gmail.com

Dolný Kubín

Prezidentka: Mgr. Silvia Zelníková

Mobil: 0911 141 536
E-mail: silvia.zelnikova278@gmail.com

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Anna  Ostrihoň Lonská
Mobil: 0905 859 742
E-mail: henrich.lonsky@gmail.com

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Trstená

Dunajská Streda

Prezidentka: Mgr. Monika Feketeová

Mobil: 0908 724 096
E-mail: monika.feketeovaa@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda
Úradné hodiny: Streda 13,30 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Eva Lapos
Mobil: 031/5571224

Galanta

Prezidentka: Mária Gálová, dipl. s.

Mobil: 0918 818 385
E-mail: m.galova@centrum.sk

Osobná návšteva: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Ernestína Babiaková
Mobil: 0907 895 205
E-mail: rkgasapa@post.sk

Humenné

Prezidentka: Mgr. Ľubica Kobanová, dipl. s.

Mobil: +421 908 216 468
E-mail: regionalna.komora@zoznam.sk

Sídlo kancelárie: Regionálna komora Humenné, ul. 1. mája 21, 066 01 Humenné
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Jana Hirjaková
Mobil: +421 908 074 303

Kežmarok

Prezidentka: PhDr. Júlia Pitoňáková
Tel.: +421 948 183 252
E-mail: rksapa.kezmarok@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica Dr. V. Alexandra, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

Viceprezidentka RK: Mgr. Adriana Bažoňová
Tel.: 
+421 911 416 368
E-mail: adrianna.b@centrum.sk

Komárno

Prezidentka: Alžbeta Szaboová

Mobil: 0905 726 306
E-mail: eriksonka@gmail.com

Sídlo kancelárie: Ul. Petofiho 3, 945 01 Komárno
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Eleonóra Mészáros
Mobil: 035 79 09 650
E-mail: mnorcsi66@gmail.com

Košice I.

Prezidentka: Mgr. Elena Červeňáková

Mobil: 0905 874 586
E-mail: elenacer@centrum.sk

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore. Od 01. 05. 2015. z dôvodu sťahovania nebudú stránkové hodiny na sekretariáte.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Ružena Borovičová
Mobil: 0915 919 505
E-mail: borovicova@dfnkosice.sk

Košice II.

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová

Tel.: 055/615-2004, 2005 - pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Viceprezidentka: PhDr. Jana Fabianová
Tel.: pracovisko UNLP- KÚCH 055/615- 2353,2315

Viceprezidentka: Bc. Iveta Hoľáková
Tel.: pracovisko UNLP - GPO 055/615 3220, 3221

Sídlo kancelárie: UNL Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/615-2992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 - 16,00 hod
tel. kontakt: 055/ 615- 2992

Košice III. - Šaca

Prezidentka: Mgr. Silvia Lažová, dipl. s.
Mobil: 0907 150 911
E-mail: silvialazova1@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mobil: 0903 500 594
E-mail: lubomirakarolova@gmail.com

Levice

Prezidentka: Mgr. Klaudia Škulová

Mobil: 0908 686 540
E-mail: klaudia.skulova@gmail.com

Sídlo kancelárie:
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Mária Hrúzová
Mobil: 0908 686 540
E-mail: rksapa.levice@centrum.sk

Levoča

Prezidentka: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Mobil: 0902 706 557
E-mail: magdalena.lesnakova@nle.agel.sk

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Andrea Chovancová
Mobil: 0907 729 495
E-mail: chovancova.a@icloud.com

Lučenec

Prezidentka: Zuzana Zöldová

Mobil: 0907 496 717
E-mail: zazanka@atlas.sk

Sídlo kancelárie: VšNsP Lučenec, Námestie Republiky 14,Lučenec 98401

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Bc. Valika Lörinčíková
Mobil: 0944 297 93

Martin

Prezidentka: Mgr. Mária Kolomazníková, MPH

Mobil: 0907 477 099
E-mail: rksapa.martin@gmail.com

Sídlo kancelárie: UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba:

Doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH, viceprezidentka pre sestry

Mobil: 0948 657 018, e-mail: m.dubovcova@gmail.com

PhDr. Zuzana Nepelová, viceprezidentka pre pôrodné asistentky

Mobil: 0907 558 883, e-mail: nepelova@gmail.com

Michalovce

Prezidentka: Mgr. Ivan Počatko

Mobil: 0911 350 412
E-mail: rkmichalovce@outlook.sk

Sídlo kancelárie: NsP Michalovce (Budova riaditeľa), Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Martina Ondová
Mobil: 0907 970 274
E-mail: martinaondova78@gmail.com

Myjava

Prezidentka: Iveta Jankovýchová

Mobil: 0908 211 099
E-mail: rksapamy@gmail.com 

Sídlo kancelárie: NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 13 Myjava

Úradné hodiny: Pondelok - Piatok (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Lenka Kováčová
Mobil: 0905 971 253
E-mail: kovackalenka@gmail.com

Námestovo

Prezidentka: Marta Mlázovská

Mobil: 0907 523 939
E-mail: rknamestovo@gmail.com

Sídlo kancelárie: Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža, 029 01 Námestovo
Úradné hodiny: Streda 13,00 – 15,00 hod. (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Blanka Babinská
Mobil: 0911 849 108
E-mail: blankababinska5@gmail.com

Nitra

Prezidentka: Mgr. Jana Beňačková

Mobil: +421908434589
E-mail: benackovajana14@gmail.com

Sídlo kancelárie: Regionálne centrum HSV Nitra, VBC Štúrova 22, 949 01 Nitra
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Nové Mesto nad Váhom

Prezidentka: Mgr. Jana Kozáčková

Mobil: 0905 770 472
E-mail: kozackova.j@centrum.sk

Sídlo kancelárie: Poliklinika Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Korešpodnenčná adresa: Mgr. Jana Kozáčková, Vajanského 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Úradné hodiny: každý párny týždeň v Pondelok 14,00 – 16,00 hod. – po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Erika Drobná
Mobil: 0907 099 858

Nové Zámky

Prezidentka: Mgr. Andrea Krasková

Mobil: 0918617204
E-mail: kraskovaandrea19@gmail.com

Sídlo kancelárie: FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore 

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Andrea Barteková
Mobil: 0907 727 648
E-mail: andrea.bartekova@centrum.sk

Piešťany

Prezidentka: PhDr. Ivana Hagarová

Mobil: 0903 399 925
E-mail: hagarova.iva@gmail.com

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Monika Nováková
Mobil: 0903 154 892
E-mail: monka.novakova@gmail.com

Osobná návšteva: Nár. ústav reumat. chorôb, Nábrežie I. Krasku č. 4, PN – III. poschodie, po telefonickej dohode v pracovné dni od 15,00 - 16,00 hod.

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Piešťany, Trnava, Hlohovec a Leopoldov

Poprad

Prezidentka: Gabriela Kucová

Mobil: 0903 040 256
E-mail: KGB.Sabatini@azet.sk

Sídlo kancelárie: Nemocnica Poprad, Banícka, 058 01 Poprad
Úradné hodiny: Pondelok – Piatok, 14,00 – 16,00 hod. (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Emília Kloudová
Mobil: 0948264969

Považská Bystrica

Prezidentka: Mgr. Andrea Piačková

Mobil: 0903 174 060
E-mail: ada.piackova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Úradné hodiny: Utorok 14,00 – 16,00 hod.

Prešov

Prezidentka: Mgr. Alena Dolžová
Tel: 0910 100 755
E-mail: rkpresov@post.sk

Sídlo kancelárie: Plzenská č.2, 080 01 Prešov
Úradné hodiny: každý Štvrtok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Marcela Vincová
Mobil: 0918 437 769
E-mail: rkpresov@post.sk

Prievidza

Prezidentka: Mgr. Alena Lomnická

Mobil: 0907 446 778
E-mail: alena.buzalkova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Bojnice, Nemocničná 2, 971 02 Bojnice

Úradné hodiny: každá prvá Streda v mesiaci 14,00 - 16,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Mária Gatialová
Mobil: 0903 742 865
E-mail: gatialova1@azet.sk

Púchov

Prezident: Bc. Jaroslav Fujerík

Mobil: 0917 590 204
E-mail: jaro.fujerik@gmail.com

Osobná návšteva: CSS Chmelinec, Hoštinská 1620,020 01 Púchov
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok 7,00 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Bc. Ľubica Šimová
Mobil: 0911 209 658
E-mail: bubiky13@azet.sk

Rožňava

Prezidentka: Mgr. Lenka Chocholová

Mobil: +421 908 369 646
E-mail: sksapa.roznava@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP sv. Barbory, Rožňava
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Slavomíra Prokšejová
Mobil: +421 915 276 270

Ružomberok

Prezidentka: Mgr. Marcela Macková

Mobil: +421 908 931 703
E-mail: mackovama@gmail.com

Sídlo kancelárie: ÚVN SNP Ružomberok, gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, (stará veľliteľská budova, vchod od knižnice III. poschodie)
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.
Mobil: +421 907 870 066
E-mail: renata.damosova@gmail.com

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Ružomberok a Liptovský Mikuláš

Skalica

Prezidentka: Mgr. Bibiána Krpčiarová

Mobil: 0903 197 300;
E-mail: bibianakrpc@gmail.com

Sídlo kancelárie:
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Viera Grúberová
Mobil: 0904 453 069

Spišská Nová Ves

Prezidentka: Mgr. Petra Sekulová, MPH

Mobil: 0905 154 730
E-mail: peta.olahova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Svet Zdravia, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Úradné hodiny: posledný utorok v mesiaci 13,30 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Gabriela Loyová
Mobil: 0948 034 794
E-mail: loyova.gabika@centrum.sk

Stará Ľubovňa

Prezidentka: PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.

Mobil: 0948 756 700
E-mail: luboslava.kundracikova@gmail.com

Sídlo kancelárie: ĽN n.o., Obrancov Mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Úradné hodiny: Pondelok 15,00 - 15,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Martina Nemergutová
Mobil: 0940 604 010
E-mail: nemartinka@gmail.com

Svidník

Prezidentka: Mgr. Nadežda Čemová

Mobil: 0902 932 464
E-mail: nadezda.cemova@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu, Dr. Pribulu, 089 01 Svidník
Úradné hodiny: Streda a Piatok 14,00 - 16,00 hod., telefonicky kedykoľvek

Ďalšia kontaktná osoba: Michal Hajduk
Mobil: 0907 956 218
E-mail: hajdukmiso@gmail.com

Topoľčany

Prezidentka: Mgr. Anna Vašková

Mobil: 0911 308 778
E-mail: rksksapa.topolcany@gmail.com

Sídlo kancelárie: Stará poliklinika, 1. poschodie, Topoľčany, 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany
Úradné hodiny: Streda 15,00 – 17,00 hod.

Trebišov

Prezidentka: Bc. Tatiana Kohanová
Mobil: 0905 563 039
E-mail: tana.kohanova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Trebišov, a. s., SNP 1079/76, 075 08 Trebišov
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore osobne

Ďalšia kontaktná osoba: Anna Sabová
Mobil: sabovaanna1@gmail.com
E-mail: 0908 570 998

Trenčín

Prezident: Mgr. Tomáš Tkáč

Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk

Sídlo kancelárie: Regionálne centrum HSV Trenčín, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Trenčín a Ilava

Veľký Krtíš

Prezidentka: Mgr. Alexandra Lendvay

Mobil: 0949 381 670
E-mail: alexandralachka1209@gmail.com

Sídlo kancelárie: VšNsP n.o. Veľký Krtíš, Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Jana Gregušová
Mobil: 0911 206 594

Vranov nad Topľou

Prezidentka: Mgr. Adriana Čandíková
Mobil: 0907 286 287
E-mail: adriana.candikova@gmail.com


Sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
Úradné hodiny: Pondelok - Streda - Piatok od 14,00 - 16, 00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Darina Cichá
Mobil: 0907 666 046
E-mail: darina.cicha@svetzdravia.com

Vysoké Tatry

Prezident: Mgr. Mgr. Vladímir Siska, MPH

Mobil: 0948 239 644
E-mail: vladimirsiska@gmail.com

Sídlo kancelárie: NÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry 059 81
Úradné hodiny: po dohode s prezidentom - kontaktovať telefonicky

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Renáta Olejníková
Mobil: 0907 204 771
E-mail: rena.olejnikova@gmail.com

Online informácie pre členov RK SKSaPA Vysoké Tatry: https://www.facebook.com/RKSaP...

zhodná s územnou pôsobnosťou mesta Vysoké Tatry

Zlaté Moravce

Prezidentka: Eva Pacalajová
Mobil: 0907 781 943
e-mail: rk.zlatemoravce@gmail.com

Osobná návšteva: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s., ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce.
Úradné hodiny: pondelok 14,00 – 15,30 hod., po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Zuzana Sopková
Mobil: 0915 715 048
e-mail: rk.zlatemoravce@gmail.com

Zvolen

Prezidentka: Mgr. Denisa Šarkoziová
Mobil: 0902 147 359, 0911 776 773
E-mail: regionalnakomorazvolen@gmail.com

Kontaktovať v pracovný týždeň od 13:15 - 13:45 hod.


Ďalšia kontaktná osoba: Mariana Kalná

Gastroenterologická ambulancia Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel a.s.

Mobil: 0904 481 967

Kontaktovať v pracovný týždeň po 11,00 hod. /možnosť odovzdania Vašich žiadosti a pod.

Želiezovce

Prezident: PhDr. Adriana Dávidová
Mobil: 0905 166 137
E-mail: adrika65@gmail.com


Sídlo kancelárie: PN Hronovce, Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Daniela Takácsová
Mobil: 0908 743 986
E-mail: daniela.takacsova@pnh.sk

Žiar nad Hronom

Prezidentka: PhDr. Anna Fungáčová

Mobil: 0905547611, 0918397116
e-mail: hankastopkova@centrum.sk

Sídlo kancelárie: Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, prízemie
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok 14:00 - 15:30 hod. (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Eva Valentová
Mobil: 0902 208 370
e-mail: peptvalentova@gmail.com

Žilina

Prezidentka: PhDr. Jarmila Mackovčáková, MBA

Mobil: 0918 772 542
E-mail: jmackovcakova@gmail.com

Sídlo kancelárie: FNsP Žilina, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Úradné hodiny: druhá a posledná streda v mesiaci 14:00 - 16:30 hod., POLIKLINIKA- FNsP, ul. Vojtecha Spanyola 43, 5. poschodie. Tel. č. do kancelárie - 041/5110349

Ďalšia kontaktná osoba: Eva Fabšíková
Mobil: 0904 388 038
E-mail: eva.fabsikova@gmail.com