Prečo byť členom

Si silnejšia sestra: Jednotlivci v komerčnom zdravotníctve nič nezmôžu. SK SaPA má 26 000 členov a silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Poskytneme ti právne poradenstvo: Bude ťa zastupovať náš právnik, ktorý sa špecializuje na legislatívu súvisiacu s výkonom povolania.

Zdarma odborný časopis: Získaš prístup do elektronického odborného časopisu „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ a do e-mailovej schránky budeš dostávať informačný bulletin komory, ktorý sa venuje aktuálnym témam z jej činnosti.

Pomôžeme ti so vzdelávaním: Môžeš reprezentovať SK SaPA na domácich, ale aj zahraničných odborných podujatiach. Môžeš publikovať odborné články v časopise „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ a elektronicky cez portál SK SaPA zdarma distribuovať dotazníky potrebné k spracovaniu záverečných, pričom je možné využiť zadané kritériá.

Možnosť zastupovať sestry: Máš možnosť voliť a byť volený do orgánov komory, ktoré obhajujú práva a záujmy sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ale aj v medzinárodných organizáciách, ktorých sme členmi.

Benefity: Neplatíš ročný poplatok za vedenie registra. Máš minimálne 30 % zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných SK SaPA na všetkých úrovniach. Môžeš využívať zľavy v benefitom programe SK SaPA, ktorý ti bude šetriť peniaze v hoteloch, aquaparkoch, wellness, kúpeľoch, fitness centrách, masážach, alebo pri rôznych športových aktivitách. Ďalej máš zľavy na vybrané produkty VÚB banky, či do Aquacity Poprad Slovensko. 

 

 

Hlas každého člena je dôležitý.
Návrhy, názory a pripomienky sa snažíme riešiť.