Zúčastnili sme sa ako pozorovatelia na zasadnutí Európskej federácie sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti

Zúčastnili sme sa ako pozorovatelia na zasadnutí Európskej federácie sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti

Pridané dňa: 26.10.2017


Členovia Výboru sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Lauinc, PhD. a Bc. František Naňo sa v dňoch 07. – 06. 10. 2017 v nemeckom meste Mainz zúčastnili ako pozorovatelia ?zasadnutia Európskej federácie sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti (ďalej len „EfCCNA“).
V úvode tohto pracovného stretnutia Bc. František Naňo v krátkej prezentácii predstavil delegátom EfCCNA, Sekciu sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Počas tohto dvojdňového zasadnutia sa slovenský zástupcovia bližšie oboznámili s činnosťou EfCCNA a jej poslaním.
EfCCNA bola založená v roku 1999 a v súčasnosti zastupuje 28 národných sesterských asociácii (25 000 sestier), ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť o kriticky chorých pacientov. Od svojho vzniku je poslaním federácie: podporovať spoluprácu a spravodlivosť medzi združeniami členských štátov v oblasti poskytovania ošetrovateľskú starostlivosti o kriticky chorých a ich rodiny. EfCCNa poskytuje jedinečnú príležitosť pre európske sestry s dôrazom kladeným na rozvoj európskej praxe v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky chorých, vzdelávania, riadenie a výskum.
Na záver pracovného stretnutia prezidentka EfCCNA Bronagh Blackwood (Veľká Británia) vyjadrila nádej, že sa aj slovenské sestry pracujúce v intenzívnej starostlivosti čoskoro stanú súčasťou veľkej rodiny EfCCNA.

PhDr. Milan Laurinc, PhD.,
Bc. František Naňo
členovia Výboru Sekcie sestier v AaIS

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.