Zdravotníci pre Trestný zákon u prezidenta

Pridané dňa: 10.06.2013

Dňa 6. júna 2013 prijal zástupcov stavovských a odborových organizácií združujúcich zdravotníckych pracovníkov vedúci Kancelárie prezidenta SR Ján šoth. O stretnutie s prezidentom požiadali organizácie z dôvodu zmien v Trestnom zákone, ktoré schválila Národná rada SR na základe návrhu poslanca Valockého. Cieľom bolo požiadať prezidenta o nepodpísanie novely Trestného zákona (paragrafy 290a a 290b) a novely zákona č. 578/2004 Z. z., prijatých napriek otvoreným protestom dotknutých organizácií, bez akejkoľvek odbornej diskusie a obchádzajúc štandardný legislatívny proces. Zástupcovia zdravotníkov sa pokúsili vysvetliť svoje výhrady a obavy vyplývajúce z noviel, ktoré podľa ich názoru nielen zasahujú do občianskych práv týchto pracovníkov, ale výrazne obmedzujú právo na výkon povolania. Zároveň konštatovali, že tento proces považujú za zlyhanie komunikácie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR a vlády, ako aj pokus o vyhrotenie situácie v rezorte. Organizácie vyjadrili nádej, že prezident sa stane mediátorom medzi MZ SR a vládou na jednej strane a zdravotníckymi pracovníkmi na strane druhej a podarí sa mu vytvoriť priestor na diskusiu. Je nevyhnutné zdôrazniť, že tieto legislatívne rámce nepomôžu k upokojeniu situácie a uvoľneniu už aj tak značného napätia, ale naopak, prispejú k zhoršeniu súčasného stavu.

SKSaPA

Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.