Vyjadrenie pre TREND

Pridané dňa: 20.09.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky týždenníka TREND Márii Hunkovej

Bratislava 20. 9. 2017


1/ Aké vidíte základné rozdiely v pracovných podmienkach, ktoré poskytujú zdravotným sestrám štátne, súkromné a prípadne aj VÚC nemocnice? Je pre sestry výhodnejšie pracovať pre štátne, súkromné, alebo VÚC nemocnice?
V súčasnosti je pre slovenské sestry najvýhodnejšie pracovať v zahraničí nakoľko na Slovensku sú pomerne veľké rozdiely hlavne v odmeňovaní. Veľmi záleží od zriaďovateľa, teda zamestnávateľa, aký plat majú sestry a pôrodné asistentky (PA). Znie to neuveriteľne, ale už študent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší plat (1 150 €) ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku (767 €). Sestry uráža, že takmer trojnásobne vyšší plat dostane sestra v Írsku (2 030 €), Nemecku (2 200 €), Rakúsku (2 300 €), Veľkej Británii (2 477 €) a vo Švédsku dokonca až 3112 eur. S výnimkou Maďarska, majú od sestier na Slovensku vyššie platy v Poľsku (786 €) aj v Česku (1 000 €).
Všeobecne sa ale dá povedať, že čo sa týka platových podmienok na Slovensku, najlepšie stále zarábajú sestry a PA v štátnych zariadeniach, najmenej v súkromných zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach patriacich pod VÚC. Ale ako som zmienila, neplatí to všade a absolútne, existujú aj výnimky.

2/ Čo je podľa Vás hlavný dôvod toho, ak sa zdravotníci rozhodnú odísť zo štátnej nemocnice do súkromného zariadenia /založiť si súkromnú prax/odísť za hranice?
Medzi najhlavnejšie dôvody, prečo sestry odchádzajú zo štátnych nemocníc do súkromného zariadenia, sú lepšie pracovné podmienky, ktoré im tam ponúknu. Avšak takéto prípady sú skôr sporadické a veľmi záleží od možností výberu, pretože iná situácia je napríklad v Bratislave a okolí a iná situácia je na severe či na východe Slovenska. Zdravotníkov odrádza nevyhovujúce pracovné prostredie v zdravotníckych zariadeniach, pretože si uvedomia, že v priestoroch s plesnivými a zatečenými stenami či nepolohovateľnými a hrdzavými posteľami sa nedajú ošetrovať pacienti tak, ako boli učení na školách. Študentov ošetrovateľstva veľmi rýchlo odradí nevyhovujúce prostredie, kde sa dá veľmi ťažko poskytovať kvalitná ošetrovateľská starostlivosť. Je totiž ťažké predchádzať nozokomiálnym nákazám, keď sa v nemocniciach nachádzajú zatečené či plesnivé steny, či robiť preventívne opatrenia na zamedzenie tvorby preležaniny na hrdzavej a nepolohovateľnej posteli. Študenti si všímajú nevyhovujúci manažment práce na jednotlivých oddeleniach, veľa nadčasových hodín či unavené a vyčerpané sestry. V kontexte týchto súvislostí prehodnotia svoje priority viacerí počas štúdia, pričom ostanú len niektorí.
3/ Ako sa môže štát postarať o to, aby sestry a pôrodné asistentky boli ochotné pracovať pre štátne ZZ a neodchádzali do súkromných zariadení?
Žiaľ, sestier a PA je nedostatok a mnohí zamestnávatelia si začínajú konečne uvedomovať, že ak im neponúknu lepšie podmienky, naďalej budú odchádzať za lepším. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v štvrtom kvartáli roku 2016 robila na vzorke 1734 respondentov prieskum, z ktorého vyplynulo, že sestry a pôrodné asistentky na Slovensku sú najviac nespokojné so svojom mzdou, prepracovanosťou a minimálnou podporou zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní. A tu je aj odpoveď na Vašu otázku, kde sa štát môže postarať o to, aby sestry a PA boli ochotné pracovať pre štátne ZZ a neodchádzali za lepšími podmienkami do súkromných zariadení a do zahraničia. My opakovane upozorňujeme ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, že sestry a pôrodné asistentky jednoznačne potrebujú vytvoriť vhodné podmienky pre štúdium a pracovné prostredie pre výkon ich povolania, aby chceli pracovať v slovenskom zdravotníctve pre našich pacientov. My opakovane žiadame šéfa rezortu zdravotníctva, že je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia so sestrami a pôrodnými asistentkami a zároveň sa zatraktívnili tieto povolania, aby prácu sestry alebo pôrodnej asistentky chcelo robiť viac mladých ľudí. Pacienti sestry potrebujú.

4/ Sú zdr. sestry a pôrodné asistentky lepšie platovo ohodnotené v štátnych, VUC, alebo v súkromných ZZ? Aké sú mzdové rozdiely medzi zariadeniami podľa zriaďovateľa?
Je realitou, že v niektorých súkromných zariadeniach sa lepšie pracuje, nakoľko majú nové priestory a moderné technológie. Platy v súkromných nemocniciach a v nemocniciach VÚC sú o niečo nižšie ako v štátnych, aj keď je potrebné povedať, že sa zvýšili práve vďaka intervencii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Vďaka silnému tlaku sestier počas hromadných výpovedí sa nám s predsedom vlády Robertom Ficom poradilo vyrokovať to, že zdravotníci majú aj v neštátnych zariadeniach garantovanú rovnakú základnú mzdu. Pomerne veľké rozdiely sú ale stále v preplácaní nadčasových hodín a v príplatkoch za nočné služby a sviatky, prípadne vo vyplácaní motivačných a osobných príplatkov.


Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek


Ďalšie články v sekcii

 Nutricia Global Virtual Conference

Nutricia Global Virtual Conference

Pridané dňa: 17.05.2021

V mene spoločnosti Nutricia by sme vás radi pozvali na Nutricia Global Virtual Conference. Ide o najväčšiu online odbornú konferenciu v oblasti výživy pokrývajúcu široké spektrum tém a...

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...