V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku

V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku

Pridané dňa: 26.10.2017


Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členkou Prezídia a Rady Mgr. Zuzanou Haladovou, dipl. s. zúčastnili I. ročníka konferencie „ Sestra v proměnách časů“ s podtitulom Profese sestry v širších souvislostech, aneb nejen o vzdělávaní,“ ktorý dňa 12. septembra 2017 v Českých Budejoviciach organizoval Spolok vysokoškolsky vzdelaných sestier. Predstavitelia komory s českými kolegyňami dohodli ďalšiu spoluprácu nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti ochrany duševného zdravia na pracovisku výmenou informácií, skúseností a postrehov.

Konferenciu organizoval Spolok vysokoškolsky vzdelaných sestier v spolupráci so Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladateľstvom Grada.
Pri bohatom odbornom programe najviac zarezonovala téma vzdelávania a nedostatku sestier, o ktorej nasledovala bohatá diskusia aj v kuloároch. Konferenciu otvorila dekanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Valéria Tóthová, Ph.D. a prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Mgr. Jana Maňhalová.
Konferencia bola rozdelená na vyžiadané prednášky, študentskú sekciu a E-poster sekciu. Na podujatí vystúpila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá účastníkov informovala o aktivitách SK SaPA v oblasti vzdelávania a kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Uvedené vystúpenie na príspevok ocenilo aj prezídium SVVS, ktoré vo svojej správe uviedlo: „Veľmi inšpiratívny bol bol príspevok prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorové, dipl. p. a. Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti vzdelávania a kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Činnosťami, ktoré komora realizuje, vrátane ich uskutočnených protestných akcií, si slovenské sestry vydobyli viditeľné partnerské miesto na spoločensko-politickom poli.“

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.