3. Sninský zdravotnícky deň

Pridané dňa: 19.11.2013

Rok ubehol ako voda a my sme mali  milú príležitosť opäť srdečne privítať všetkých účastníkov na celoslovenskej konferencii konanej pod záštitou primátora mesta Snina na 3. ročníku Sninských zdravotníckych dní.

Nemocnica Snina s.r.o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Humennom a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou fyzioterapeutov usporiadala 04.10.2013 celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa v Sninskom kaštieli  za účasti 200 zdravotníckych pracovníkov – lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, fyzioterapeutov, záchranárov, zdravotníckych asistentov a sanitárov zo Sniny, Humenného, Prešova, Košíc, Bratislavy, Bardejova, Medzilaboriec, Vranova nad Topľou, Michaloviec, Ružomberka a  kolegýň z FN Ostrava. Konferenciu otvorili členovia zboru pre občianske záležitosti  pri mestskom  úrade  básňou, ktorú predniesla Irena Kurťáková a piesňou v podaní  Stanislavy Vassovej. Nasledoval slávnostný príhovor námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. J. Kapakovej, ďalej primátora Mesta Snina Ing. Š. Miľovčíka a konateľa nemocnice MUDr. A. Kulana.
Na konferencii rezonovala téma  „Zdravotníci sebe“, ktorej cieľom bolo okrem zdravotníckeho aspektu zvýrazniť aj všetky ostatné služby ako jeden komplex, kde všetci tvoríme jeden tím, ktorého krédom je – pacient.

Zdravotnícki pracovníci  vstupujú do života človeka od narodenia až po jeho smrť.  Povolanie zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje odborné vedomosti, veľké sebazaprenie a tvrdú prácu, no aj veľa lásky, empatie, odhodlania a vytrvalosti. Zdravotnícky pracovník je vo svojej každodennej práci konfrontovaný s utrpením, bolesťou, najrôznejšími ochoreniami, telesnými poškodeniami či duševnými poruchami. Častokrát poskytuje starostlivosť iným na úkor svojich vlastných potrieb, mnohokrát aj zdravia. Toto neúnavné úsilie si zaslúži ocenenie a uznanie verejnosti aspoň jeden deň v roku.

Téma „Zdravotníci sebe“  vznikla ako ďalšia z myšlienok po úspešných ročníkoch Sninských dní s cieľom zorganizovať pre zdravotníckych pracovníkov nemocnice    vzdelávaciu akciu, ktorá sa môže pýšiť svojou dôstojnosťou, kvalitou, vážnosťou a hlavne duchom oceňovania tých pracovníkov, ktorí svojou profesionálnou prácou zanechali svoju stopu v dlhoročnej histórii sninskej nemocnice. Bola by medicína úspešná bez ošetrovateľstva? Mohol by lekár úspešne diagnostikovať a liečiť ochorenia bez pomoci sestry? Lekári, sestry, pôrodné asistentky, laboranti, fyzioterapeuti, záchranári, sanitári či ostatný zdravotnícky personál vykonávajú povolanie, ktoré slúži spoločnosti, zaslúžia si  preto vzájomný rešpekt, úctu a porozumenie. Práca zdravotníckych pracovníkov nie je iba prácou, alebo povolaním, je to poslanie a umenie obetovať sa pre druhých ľudí.

Po slávnostnom otvorení nasledovalo ocenenie zdravotníckych pracovníkov Nemocnice Snina za dlhoročný profesionálny výkon v zdravotníctve, medzi ktorými boli: MUDr. G.Čopíková, MUDr. Š. Felšoci, MUDr. M. Suchý, MUDr. L. Larionová, A. Janušová, A. Pajdičová, M. Novotová, V. Jankajová, M. Jalčová, V. Danková, A. Rybnická.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým sponzorom (Biochemie a.s., Dartin, STAPRO Slovensko s.r.o., Natur Comfort, PHARMA GROUP, SKSaPA, EGAMED, MEDIXRAY, AUDIOSKAN, MEDIS, DRÄGER, MIREX-mh, Ubľanská pekáreň, DECOMP Snina, JNL , OZSaPA a spoločnosti HARMEN Snina - majiteľovi a celému personálu na čele s p. Vorekovou za prvotriedne profesionálne  banketové  služby),  Mestu Snina - primátorovi Ing. Štefanovi Miľovčíkovi a konateľovi nemocnice MUDr. A. Kulanovi, ktorí podporili spomínanú konferenciu. Poďakovanie patrí aj celému organizačnému tímu, ktorý sa priamo podieľal na príprave konferencie, správcovi kaštieľa p. Jakubcovi a Ľubici Lattovej za zabezpečenie kultúrneho programu v rámci konferencie.

3. ročník Sninských zdravotníckych dní  s medzinárodnou účasťou splnil svoj cieľ ako po odbornej i spoločenskej stránke. Organizácia, priebeh a úroveň prednášok boli účastníkmi hodnotené na vysokej úrovni.

Zodpovednými činmi dokazujeme poctivý prístup na všetkých úrovniach starostlivosti.

 

                                                                                                                                                                                           PhDr. Jana Kapaková

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.