Podujatia

Reakcie zástupcov Fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia - členov Národnej komisie pre vzdelávanie a prax SK SaPA - na vyjadrenia prof. MUDr. Petra Labaša, CSc

Reakcie zástupcov Fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia - členov Národnej komisie pre vzdelávanie a prax SK SaPA - na vyjadrenia prof. MUDr. Petra Labaša, CSc

Pridané dňa: 20.02.2014

Lekár je predstaviteľom medicíny a sestra predstaviteľkou ošetrovateľstva, ich práca sa navzájom prelína a dopĺňa! Ich spoločným objektom záujmu je pacient, ktorý má právo na to, aby...

Stanovisko Slovenskej komory sestier a PA na vyjadrenia prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

Stanovisko Slovenskej komory sestier a PA na vyjadrenia prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

Pridané dňa: 14.02.2014

Európska federácia sestier (EFN) je znepokojená negatívnym vývojom na Slovensku, týkajúceho sa sestier a odboru ošetrovateľstvo. EFN zameriava svoju pozornosť na implementáciu DIR 36 v...

Pracovné stretnutie dekanov fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia so zástupcami SK SaPA

Pracovné stretnutie dekanov fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia so zástupcami SK SaPA

Pridané dňa: 06.02.2014

Cieľom tohto pracovného stretnutia bola vzájomná informovanosť o problémoch vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a ich uplatňovaní v praxi. Ďalej sme sa dotkli problematiky absencie...

Zákon o odmeňovaní sestier a PA

Zákon o odmeňovaní sestier a PA

Pridané dňa: 03.02.2014

SK SaPA si je vedomá, že jej neprináleží zo zákona predkladať návrhy na zmenu legislatívy týkajúcej sa mzdového ohodnocovania sestier a pôrodných asistentiek, ale rozhodla sa uľahčiť...

Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting

Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting

Pridané dňa: 30.01.2014

V dňoch 28. – 29. januára 2014 v Bratislave sa konala Konferencia a stakeholder fórum k projektu „Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting“, spolufinancovaného z prostriedkov...

Kompetencie sestier a PA

Kompetencie sestier a PA

Pridané dňa: 23.01.2014

Ak má niekto záujem pracovať v nejakej z pracovných „podskupín“ prihláste sa predsedovi pracovnej skupiny pre tvorbu kompetencií sestier a PA špecialistiek Mgr. Strakovi na e-mail:...

Časopis bližšie k čitateľovi

Časopis bližšie k čitateľovi

Pridané dňa: 13.12.2013

Chceli by sme vám poďakovať za vašu priazeň a podporu v uplynulom roku 2013. Hlavne vďaka vám čitateľom a prispievateľom si našiel časopis svoje nezastupiteľné miesto medzi kvalitnými...

3.	Sninský zdravotnícky deň

3. Sninský zdravotnícky deň

Pridané dňa: 19.11.2013

Rok ubehol ako voda a my sme mali milú príležitosť opäť srdečne privítať všetkých účastníkov na celoslovenskej konferencii konanej pod záštitou primátora mesta Snina na 3. ročníku...

Pracovné stretnutie stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve.

Pracovné stretnutie stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve.

Pridané dňa: 08.11.2013

Dňa 05. 11. 2013 sa v kancelárii SK SaPA konalo prvé pracovné stretnutie stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve.

Dotazník EFN k implementácii Smernice Rady 2010/32/EÚ

Dotazník EFN k implementácii Smernice Rady 2010/32/EÚ

Pridané dňa: 09.10.2013

Prosíme vás o vyplnenie dotazníka k prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore do 10. novembra 2013.

Rokovanie sestier s ministerkou zdravotníctva

Rokovanie sestier s ministerkou zdravotníctva

Pridané dňa: 26.09.2013

Rokovanie sestier s ministerkou zdravotníctva

Petícia proti kriminalizácii zdravotníkov

Petícia proti kriminalizácii zdravotníkov

Pridané dňa: 28.07.2013

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poslanci Národnej rady SR schválili dňa 25. júna 2013 novelizáciu trestného zákona, ktorá neštandardným spôsobom zasiahne do života zdravotníckych...

SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie sestier

SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie sestier

Pridané dňa: 20.06.2013

SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 14. - 15. 06. 2013 v...

Zdravotníci pre Trestný zákon u prezidenta

Zdravotníci pre Trestný zákon u prezidenta

Pridané dňa: 10.06.2013

Dňa 6. júna 2013 prijal zástupcov stavovských a odborových organizácií združujúcich zdravotníckych pracovníkov vedúci Kancelárie prezidenta SR Ján Šoth.

Rokovanie SKSaPA s MZ SR

Rokovanie SKSaPA s MZ SR

Pridané dňa: 22.05.2013

Zápis z rokovania zástupcov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR

Priority SKSaPA na najbližšie týždne a mesiace

Priority SKSaPA na najbližšie týždne a mesiace

Pridané dňa: 01.05.2013

Do volebného snemu, ktorý sa uskutoční dňa 22. júna 2013 v Poprade, vedie Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) viceprezidentka Mgr. Iveta Lazorová spolu s Radou SKSaPA....

Deň ambulantných sestier

Deň ambulantných sestier

Pridané dňa: 25.02.2013

TATRY: Deň ambulantných sestier bol venovaný aj edukácii sestier navzájom

III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 18.11.2011

Dňa 11.11.2011 sa v priestoroch stážovej miestnosti Dermatovenerologickej kliniky UN v Martine uskutočnilo tretie zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Stránkovanie