Podujatia

Názor: Čierny Peter v rozpočte

Názor: Čierny Peter v rozpočte

Pridané dňa: 15.10.2014

Navrhovaná sadzba za poistencov štátu v rozpočte pre zdravotníctvo pod 3,7 percenta ani zďaleka nepostačuje na vykrytie nárokov pacientov. Populácia starne, čo prináša zvýšené výdavky....

Komora podporuje matkinu náruč po pôrode

Komora podporuje matkinu náruč po pôrode

Pridané dňa: 14.10.2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje mediálnu kampaň o popôrodníckom "bondingu", ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť raného kontaktu matky...

Tlačová správa: Sestry a pôrodné asistentky sklamal návrh štátneho rozpočtu

Tlačová správa: Sestry a pôrodné asistentky sklamal návrh štátneho rozpočtu

Pridané dňa: 11.10.2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) nepodporuje návrh štátneho rozpočtu pre rok 2015 v predloženom znení a verí, že ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej sa...

Sestry potrebujú viac oddychu a motivujúce pracovné ohodnotenie

Sestry potrebujú viac oddychu a motivujúce pracovné ohodnotenie

Pridané dňa: 22.08.2014

„Naše povolanie si vyžaduje veľkú dávku empatie, pokory, ľudskosti, obetavosti a každý, kto si toto povolanie vyberie, by mal mať tieto atribúty ľudskej povahy dané. Každý z nás musí...

Sestry sú v návrhu novej legislatívy trestané pre ich vysoký počet

Sestry sú v návrhu novej legislatívy trestané pre ich vysoký počet

Pridané dňa: 13.08.2014

Bratislava 13. 8. 2014 - Na sestry a pôrodné asistentky sa chystá ďalšia krivda. Nielenže navrhovaný zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov z dielne Ministerstva zdravotníctva SR...

Tlačová správa OZSaPA a SK SaPA: Po stretnutí s ministerkou zdravotníctva

Tlačová správa OZSaPA a SK SaPA: Po stretnutí s ministerkou zdravotníctva

Pridané dňa: 02.07.2014

Bohužiaľ ani na dnešnom stretnutí nedošlo k dohode medzi ministerstvom s OZSaPA a SK SaPA. Trváme na tom, že naše rokovania je nevyhnutné zintenzívniť. Stav legislatívneho bezdomovectva...

Tlačová správa OZSaPA a SK SaPA: Pracovné stretnutie s MZ SR k návrhu zákona o odmeňovaní neprinieslo žiadne výsledky.

Tlačová správa OZSaPA a SK SaPA: Pracovné stretnutie s MZ SR k návrhu zákona o odmeňovaní neprinieslo žiadne výsledky.

Pridané dňa: 24.06.2014

Odmietame diskriminujúce delenie sestier a pôrodných asistentiek na štátne a ostatné - menejcenné.

Tlačová správa z odovzdávania prestížneho ocenenia

Tlačová správa z odovzdávania prestížneho ocenenia

Pridané dňa: 22.06.2014

Dňa 20.6.2014 sa v Hoteli City Bratislava uskutočnilo slávnostné oceňovanie sestier a pôrodných asistentiek - členiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s názvom „Biele...

Medzinárodný deň sestier - Sestry: Sila pre zmenu. Životne dôležitý zdroj pre zdravie.

Medzinárodný deň sestier - Sestry: Sila pre zmenu. Životne dôležitý zdroj pre zdravie.

Pridané dňa: 17.06.2014

Cena Biele srdce je morálnym ohodnotením práce a úsilia našich kolegýň a kolegov, ktorí dokážu a sú stále ochotní robiť niečo nad rámec svojich pracovných povinností.

E-learning GSK

E-learning GSK

Pridané dňa: 29.05.2014

V zmysle spolupráce spoločnosti GSK so SKSaPA vám oznamujeme, že na portáli mediedu.sk môžete nájsť vzdelávaciu aktivitu "Aktuálne poznatky o epilepsii a úloha EEG v jej diagnostike". Na...

Projekt „Poďakuj sestre“

Projekt „Poďakuj sestre“

Pridané dňa: 22.05.2014

Projekt je predovšetkým projekt vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek prístupnými a inovatívnymi formami, ktorý má za cieľ zvýšiť ich právne povedomie a zoznámiť sestry s...

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 22.05.2014

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek je v roku 2014 zameraný na zaangažovanie kľúčových hráčov v globálnom meradle na lokálnych aktivitách združení pôrodných asistentiek, ako aj...

Vyjadrenie spolupatričnosti / Srbsko

Vyjadrenie spolupatričnosti / Srbsko

Pridané dňa: 21.05.2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek so znepokojením a zármutkom sleduje ako Srbsko už takmer týždeň zápasí s neočakávaným krutým vodným živlom, ktorý zapríčinil...

Zrušenie RK SaPA

Zrušenie RK SaPA

Pridané dňa: 19.05.2014

RK SaPA Rimavská Sobota a Revúca

Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Pridané dňa: 12.05.2014

BLAHOŽELÁME VŠETKÝM SESTRÁM K DNEŠNÉMU ICH SVIATKU

Pozdrav pre všetky pôrodné asistentky na Slovensku z Indie

Pozdrav pre všetky pôrodné asistentky na Slovensku z Indie

Pridané dňa: 12.05.2014

Greetings from Society of Midwives,India(SOMI)

Tlačová správa zo zasadnutia Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Tlačová správa zo zasadnutia Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 30.04.2014

V dňoch 25.-26.4.2014 sa konal Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) v hoteli Satel v Poprade.

Na miesto sestry zdravotnícky asistent?

Na miesto sestry zdravotnícky asistent?

Pridané dňa: 15.04.2014

Budú pacienti spokojní, ak výkony, ktoré má v kompetencii sestra im bude realizovať zdravotnícky asistent, alebo lekár, ktorí na to nemajú vzdelanie?

Stanovisko prezidentky SK SaPA k vyjadreniam na FB a v médiách

Stanovisko prezidentky SK SaPA k vyjadreniam na FB a v médiách

Pridané dňa: 22.03.2014

Je mi veľmi ľúto, že kolegyne, kolegovia, ako aj ostatní diskutujúci na sociálnych sieťach boli „manipulovaní“ a že sa začali vzájomne napádať, chytať za slovíčka, ba až nepekne...

"Pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku"

Pridané dňa: 27.02.2014

Na základe spolupráce SK SaPA s Asociáciou sestier a pacientov Vás prosíme o vyplnenie dotazníka "Pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku"

Stránkovanie