Podujatia

Tlačová správa: SK SaPA žiada odvolať vedenie žilinskej nemocnice

Tlačová správa: SK SaPA žiada odvolať vedenie žilinskej nemocnice

Pridané dňa: 20.03.2015

Výpovede 25 sestier žilinskej fakultnej nemocnice sú krokom zúfalstva z dlhodobej neschopnosti manažmentu nemocnice. SK SaPA preto žiada ministra zdravotníctva Viliama Čisláka o okamžité...

Vyšlo februárové číslo informačného bulletinu SK SaPA

Vyšlo februárové číslo informačného bulletinu SK SaPA

Pridané dňa: 02.03.2015

Vyšlo februárové číslo informačného bulletinu SK SaPA. Elektronický mesačník v plnej verzii dostane každý člen na email. Ak by ste časopis nedostali, kontaktujte vedúceho regionálneho...

V. ročník Dňa ambulantných sestier

V. ročník Dňa ambulantných sestier

Pridané dňa: 01.03.2015

Sestry z ambulancií všeobecného praktického lekárstva, ako aj zo špecializovaných ambulancií sa 21. februára 2015 stretli v Starej Ľubovni na V. ročníku Dňa ambulantných sestier, ktorý...

Venujme viac pozornosti starostlivosti o chorých

Venujme viac pozornosti starostlivosti o chorých

Pridané dňa: 09.02.2015

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Svetového dňa chorých (11. 2.) volá po vyššej podpore zariadení s komplexnou starostlivosťou o nevyliečiteľne...

Začali sme vydávať nový informačný mesačník SK SaPA

Začali sme vydávať nový informačný mesačník SK SaPA

Pridané dňa: 08.02.2015

Vedenie SK SaPA sa v záujme Vašej vyššej informovanosti rozhodlo vydávať nový informačný bulletin v elektronickej podobe. Nový časopis nájdete vo vašich emailových schránkach....

Naše sestry na 17. ročníku Colours of Sepsis

Naše sestry na 17. ročníku Colours of Sepsis

Pridané dňa: 27.01.2015

Naše sestry sa v dňoch 27. - 30. januára 2015 zúčastňujú na 17. ročníku postgraduálneho kurzu "Colours of Sepsis - PG kurz Sepse a MODS", ktorý je určený všetkým lekárom a sestrám,...

Vyjadrite svoj názor na komoru a jej činnosť

Vyjadrite svoj názor na komoru a jej činnosť

Pridané dňa: 13.01.2015

Vážené kolegyne, kolegovia, zúčastnite sa prosím dotazníkového výskumu SK SaPA, ktorý Vám v týchto dňoch poslali vaši vedúci regionálnych centier a vyjadrite svoj názor na komoru, aby...

V Žiline sa konala V. celoslovenská konferencia geriatrických sestier

V Žiline sa konala V. celoslovenská konferencia geriatrických sestier

Pridané dňa: 26.11.2014

Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii SK SaPA v spolupráci s RK SaPA Liečebňou dlhodobo chorých Nemocnice Žilina v dňoch 24.-25. 10. 2014 v Žiline organizovali celoslovenskú konferenciu...

Prezidentka SK SaPA na medzinárodnej konferencii v Prahe

Prezidentka SK SaPA na medzinárodnej konferencii v Prahe

Pridané dňa: 25.11.2014

Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej konferencie „Bezpečnosť pracovníkov v zdravotníctve: prevencia poranení ostrými predmetmi,...

VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii

VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii

Pridané dňa: 22.11.2014

V Hornom Smokovci sa v dňoch 24.-25. októbra 2014 pri príležitosti 40. výročia otvorenia očného oddelenia v Poprade uskutočnila VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v...

Naša špecialistka prednášala študentom FZ KU v Ružomberku

Naša špecialistka prednášala študentom FZ KU v Ružomberku

Pridané dňa: 19.11.2014

Špecialistka pre hodnotenie sústavného vzdelávania SK SaPA Mgr. Jana Slováková, PhD. prednášala študentom Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku na tému vzdelávanie, členstvo a...

Prezidentka Iveta Lazorová vystúpila proti rozkrádaniu zdravotníctva

Prezidentka Iveta Lazorová vystúpila proti rozkrádaniu zdravotníctva

Pridané dňa: 15.11.2014

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. aktívne vystúpila na proteste proti rozkrádaniu zdravotníctva, ktorý sa uskutočnil v piatok 14....

III. Celoslovenská konferencia Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

III. Celoslovenská konferencia Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 03.11.2014

Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová sa prihovorila 170 odborníkom na III. Celoslovenskej konferencii Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve, ktorá sa uskutočnila 26. 9. 2014 v aule Fakulty...

Prezidentka SK SaPA na Európskej federácii asociácií sestier v Dubline

Prezidentka SK SaPA na Európskej federácii asociácií sestier v Dubline

Pridané dňa: 23.10.2014

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 23.-24. októbra 2014 zúčastnila na 101. Valnom zhromaždení Európskej federácie...

Varšava: Psychiatrické sestry sa aktívne zúčastnili stretnutia krajín V 4

Varšava: Psychiatrické sestry sa aktívne zúčastnili stretnutia krajín V 4

Pridané dňa: 22.10.2014

Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová sa spolu s členmi Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii v dňoch 17.-18. 9. 2014 vo Varšave zúčastnili štvrtého pracovného stretnutia...

Anestéziologické sestry vystúpili na konferencii v Belehrade

Anestéziologické sestry vystúpili na konferencii v Belehrade

Pridané dňa: 17.10.2014

Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová sa spolu s členmi zo Sekcie pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v dňoch 3.-5. 10. zúčastnili 4. Kongresu anestéziologických...

IV. Celoslovenská konferencia Belianske dni ošetrovateľstva

IV. Celoslovenská konferencia Belianske dni ošetrovateľstva

Pridané dňa: 16.10.2014

V dňoch 16.–17.10. sa v Tatranskej Kotline konala IV. Celoslovenská konferencia Belianske dni ošetrovateľstva, ktorú organizovalo Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. spolu s Regionálnou...

Reakcia prezidentky komory Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a.

Reakcia prezidentky komory Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a.

Pridané dňa: 16.10.2014

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. reaguje na niektoré zverejnené príspevky v médiách o minimálnej mzde.

Tlačová správa: Minimálna mzda sa nesmie zvýšiť na úkor sestier

Tlačová správa: Minimálna mzda sa nesmie zvýšiť na úkor sestier

Pridané dňa: 16.10.2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) rozumie potrebe zvyšovať sumu minimálnej mzdy na rok 2015. Komora však verí, že toto navýšenie sa neudeje na úkor znižovania...

Podporné stanovisko k vydaniu brožúry Bonding- Popôrodné pripútanie

Podporné stanovisko k vydaniu brožúry Bonding- Popôrodné pripútanie

Pridané dňa: 15.10.2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje podporu a poďakovanie OZ Ženské kruhy za prípravu a vydanie brožúry „ Bonding- Popôrodné pripútanie“, ktorá poukazuje na...

Stránkovanie