Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku

Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku

Pridané dňa: 31.10.2017


Predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sa už po siedmy krát zúčastnili na medzinárodnom kongrese v Srbsku. Kongres , ktorý organizovalo Združenie anesteziológov Srbska (Udruženja anestetičara Srbje) sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2017 v Novom Sade v Srbsku a venoval sa problematike anestéziológia včera, dnes, zajtra.

Na kongrese sa zúčastnili okrem našej krajiny taktiež anestéziologické sestry z Macedónska, Chorvátska, USA, Veľkej Británie a Tunisu. Tohto kongresu sa v rámci bilaterálnej spolupráce aktívne zúčastnili aj predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, SK SaPA, konkrétne: PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s. (Bratislava), PhDr. Lenka Gajdošová PhD. (Krompachy), Mgr. Viera Kormaníková (Stará Ľubovňa), Mgr. Erika Lipovská (Bratislava) a Bc. František Naňo (Bratislava). Kongres v Srbsku už po siedmych rokoch nie je len o predávaní našich skúseností formou prednášok, je to tiež o upevňovaní vzťahov a priateľstiev.
Prvý deň kongresu sa niesol v znamení prednášok o anestéziológii a nových ventilačných režimoch. Do prednášok prispeli aj naše sestry. PhDr. Laurinc PhD. dipl. s. vystúpil s prednáškou ktorá sa týkala úlohe sestry v prevencii ventilátorovej preneumónii, PhDr. Gajdošová PhD., prezentovala problematiku Bezpečnosť pacienta počas anestézie a Bc. Naňo poukázal na novú formu liečby pri infekcii GITu baktériou Clostridium difficile a to Fekálnou mikrobiálnou transplantáciou.
Príjemným prekvapením počas spoločenského večera bol akt odovzdávania poďakovaní medzinárodným partnerom kooperujúcim s Udruženja anestetičara Srbije a poďakovaniu firemným partnerom, ktorí podporili tento kongres. Tieto poďavania „Zachvalnice“ si ocenení prevzali z rúk Jovana Filipoviča, predsedu Udruženja anestetičara Srbije. Za Slovenskú republiku prevzal poďakovanie PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s.
Druhý deň kongresu sa zúčastneným prihovorila so svojou prezentáciou o začiatkoch vzdelávania anestéziologických sestier v Srbsku prof. MUDr. Nevena Kalezic. Aj Slovenská akademická pôda mala svoje zastúpenie na tomto kongrese. PhDr. Zuzana Rybárová PhD. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prezentovala postgraduálne vzdelávanie sestier v oblasti anestézie a intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike. Ďalším váženým hosťom tohto kongresu bol Moncef Jendoubi, predstaviteľ WCNA z Tunisu. Ďalšie prednášky prezentovali sestry z USA, ktoré boli zaujímavé z hľadiska video ukážky nácviku resuscitácie a prístupu sestier v kritických situáciách v nemocničnom prostredí.
Nesmieme zabudnúť, že okrem prednášok sa slovenské sestry prezentovali aj v poserovej sekcii. PhDr. Helena Godnárová – Vyhničková, dipl. p. s. (Ružomberok) – 10. rokov praxe – sekcia sestier pracujúcich v anestézii a intenzívnej starostlivosti a PhDr. Lenka Gajdošová PhD., Mgr. Erika Lipovská – Kľúčová oblasť prevencie nozokomiálnych infekcií na úseku anestézie.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom kongresu Udruženje anestetičara Srbje a SK SaPA, za možnosť zúčastniť sa a prezentovať slovenské sestry na kongrese v zahraničí.

Mgr. Erika Lipovská, PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
členovia Sekcie sestier v AaIS

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.