Úvod / Podujatia / Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“
Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) dňa 24. 11. 2018 na pracovnom stretnutí v zastúpení členov z 55. regionálnych komôr a odborných sekcií oficiálne podporila Medzinárodnú kampaň Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“.

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete - ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

Do tejto medzinárodnej kampane sa oficiálne zapojila aj SK SaPA a to s podporou zástupcov zo všetkých regiónov Slovenska. Zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek na svojom pracovnom stretnutí podporili myšlienku kampane a majú záujem prezentovať a podporiť dôležitú úlohu ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v 21. storočí a to aktívnym poukazovaním na inovatívne postupy najlepšej praxe. Pozývame študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a všetky sestry a pôrodné asistentky k spolupráci. Musíme maximalizovať vplyv a prínos sestier a pôrodných asistentiek na zdraví a zdravotnej starostlivosti všetkým, kto ich pomoc potrebuje.


PhDr. Lukáš Kober, PhD.
Mgr. Júlia Jankovičová
Slovak Chamber of Nurses and Midwives


foto: Peter Bruchala

Ďalšie články v sekcii

Kampaň Nursing Now
Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri