SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018

SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018

Pridané dňa: 25.10.2017


Členka Prezídia a Rady Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. sa v dňoch 6. – 7. októbra v Hodruši – hámroch zúčastnila Nutričnej akadémie pre sestry 2017. Na podujatí okrem iného predstavili projekt NutriAction 2018, ktorý bude prebiehať v Slovenskej republike aj za podpory SK SaPA.
V odbornom programe odzneli prednášky zamerané na enterálnu výživu seniorov, ale aj detí z integrovaných DSS. Miluše Čihařová z Domova seniorov v Kamenci v ČR odprezentovala výsledky nutičného skríningu NutriAction 2017 v Českej republike. Súčasťou Nutričnej akadémie bol aj workshop zameraný na zavedenie systému nutričného skríningu.
Projekt NutriAction 2018 bude prebiehať aj v Slovenskej republike. Spoločnosť Nutrícia ho spúšťa v spolupráci s SKSaPA a Slovenskou gerontologickou a geriatrickou spoločnosťou, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky a Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a jeho cieľom je zmapovať stav výživy u seniorov prostredníctvom celoslovenského skríningu.
Vďaka projektu budeme vedieť rýchlo a preukázateľne identifikovať seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sú v riziku podvýživy a potrebujú nutričnú podporu.
Projekt bude spustený 01.02.2018 a v tomto čase sa bude môcť zaregistrovať každé zariadenie, ktoré bude mať záujem spolupodielať sa na tomto projekte.
Záujemcom radi poskytneme ďalšie informácie. Alebo Mgr. Cmerová zo spoločnosti Nutricia.

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.