Rokovanie sestier s ministerkou zdravotníctva

Pridané dňa: 26.09.2013

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek sa dnes pracovne stretli s ministerkou zdravotníctva k zákonu o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek. Rozhodnutie ústavného súdu o protiústavnosti zákona 62 nespochybňuje podstatu a ideu zákona, ale konštatuje časovú a ekonomickú nepripravenosť vlády a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na jeho plnenie. Hoci je náš a ministerkin výklad tohto rozhodnutia podobný, nám nestačí porozumenie a neurčité prísľuby. Ekonomickú analýzu finančného vplyvu implementácie zákona na zdravotnícke zariadenia malo mať ministerstvo pripravenú už dávno a malo s ňou počítať už pri návrhu štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2014. Súčasný návrh je nedostatočný, a preto sa pýtame, v akom časovom horizonte vidí ministerka prijatie nového zákona o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek. O pol roka? O rok? O dva? Alebo opäť pred voľbami? Sestry nie sú handry, s ktorými možno zametať. Žiadame vecný dialóg – s vládou, poslancami, verejnosťou, ktorý vyústi do prijatia ústavného zákona.


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.