Pracovné stretnutie dekanov fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia so zástupcami SK SaPA

Pridané dňa: 06.02.2014

Dňa 4. februára 2014 o 11:00 hod sa v kancelárii Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), konalo pracovné stretnutie dekanov fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia so zástupcami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Na tomto stretnutí sa zúčastnili za akademickú obec:

 • prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. a doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
 • doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
 • PhDr. Andrea Bratová, PhD. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
 • PhDr. Eva Červeňanová, PhD. – Fakulta zdravotníctva, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Trenčín
 • doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. – Fakulta zdravotníctva, Katolíckej univerzity, Ružomberok,
 • PhDr. Miroslava Líšková, PhD. a doc. PhDr. Gabriela Vőrősová, PhD. – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. – Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity, Prešov

Za SK SaPA:

 • Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. – prezidentka
 • PhDr. Margita Kostúriková – viceprezidentka
 • PhDr. Lukáš Kober – prezident RK SaPA Vysoké Tatry
 • PhDr. Milan Laurinc, dipl .s. – člen Rady SK SaPA

Cieľom tohto pracovného stretnutia bola vzájomná informovanosť o problémoch vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a ich uplatňovaní v praxi. Ďalej sme sa dotkli problematiky absencie kompetencií sestier a PA špecialistiek, mobility pracovnej sily v Európe, kompetenciám zdravotníckych asistentov a nedodržiavaniu minimálnych personálnych normatív.

Bližšie informácie o tomto pracovnom stretnutí sú v zápisnici z pracovného stretnutia.


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.