Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 13.02.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
_____________________________________________________________________

P O Z V Á N K A


Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA
so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 o 15.30 hod.
v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie - privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Správa o činnosti RK SaPA

 7. Správa o hospodárení - vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 8. Návrh rozpočtu na rok 2018

 9. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 10. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory

 11. Diskusia

 12. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 13. Správa pracovného predsedníctva - Uznesenia - hlasovanie

 14. Záver


V Starej Ľubovni dňa: 12.02.2018PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., v. r.
prezidentka RK SaPA v Starej Ľubovni
e-mail: luboslava.kundracikova@gmail.com
Mobil: 0948 756 700
0903 623 429

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.