Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Dolnom Kubíne

Pridané dňa: 27.02.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Dolnom Kubíne

POZVÁNKA

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutoční dňa 15.marca o 14,00 hodine v priestoroch veľkej zasadačky DONsP Dolný Kubín
Program Valného zhromaždenia v RK SK SaPA so sídlom v Dolnom Kubíne

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie- privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RKSaPA.

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Oboznámenie s volebnou smernicou

 7. Návrh a voľba volebnej komisie

 8. Správa o činnosti RK SaPA

 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory

 10. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory

 12. Návrh a voľba kontrolného výboru regionálnej komory

 13. Návrh rozpočtu na rok 2018

 14. Vyhlásenie výsledkov volieb kontrolného výboru regionálnej komory

 15. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 16. Diskusia – návrh plánu činnosti regionálnej komory

 17. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 18. Správa pracovného predsedníctva – Uznesenia - hlasovanie

 19. Záver


V Dolnom Kubíne dňa: 21.03.2017 Mgr. Silvia Novotná
Prezidentka RKSaPA v Dolnom Kubíne


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.