Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi

Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi

Pridané dňa: 05.04.2018

Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.

Finančný dar v hodnote 520 eur odovzdali viceprezidentka pre pôrodné asistentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a. spolu s vedúcou detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. dňa 21. marca 2018 riaditeľke Charitatívno sociálneho centra Rožňava Mgr. Andre Janickej Rudnayovej. „Charitatívnu akciu „Pôrodné asistentky ženám“ sme organizovali symbolicky ako dar pri príležitosti dátumu jej konania 8. marca 2018, keď sa oslavuje Medzinárodný deň žien viac menej ako prejav úcty žien ženám. Finančný dar bude určený tehotným ženám, matkám a ich deťom v núdzi, o ktoré sa stará Charitatívno sociálne centrum v Rožňave,“ povedala počas odovzdávania viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a.
Charitatívno sociálne centrum Rožňava poskytuje sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom s nepriaznivým zdravím, ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám.


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.