Petícia proti kriminalizácii zdravotníkov

Pridané dňa: 28.07.2013

PETIČNÝ HÁROK na stiahnutie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

poslanci Národnej rady SR schválili dňa 25. júna 2013 novelizáciu trestného zákona, ktorá neštandardným spôsobom zasiahne do života zdravotníckych pracovníkov.

Na základe prijatých zmien bude môcť Ministerstvo zdravotníctva SR zamedziť sestre/pôrodnej asistentke vykonávať povolanie na území Slovenskej republiky až na dva roky, a to bez rozhodnutia súdu o vine sestry/pôrodnej asistentky.

Novelizácia zároveň sprísňuje tresty pre zdravotníkov za vyhýbanie sa výkonu povinností alebo za ich porušovanie počas krízovej situácie.

Je právne nezvyčajné, aby za neplnenie rozhodnutia vydaného jedným orgánom ukladal pokutu iný orgán, v tomto prípade MZ SR. Nezvyčajná a ničím neodôvodnená je aj výška pokuty (do 3300 €), ktorú môže ministerstvo uložiť.

Prijaté zmeny v trestnom zákone a súvisiacich predpisoch ohrozujú profesionálnu kariéru a slobodu zdravotníkov spôsobom, ktorý nemá obdobu v členských krajinách Európskej únie.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s ostatnými profesijnými zdravotníckymi organizáciami preto organizujú Petíciu za odstránenie uvedených abnormalít zo slovenskej legislatívy.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

práve rozhodujeme o postavení sesterského stavu na Slovensku na desiatky rokov dopredu. Od nás samých bude závisieť, či zostaneme v pozícii mlčiacej väčšiny ohýbajúcej chrbát pred svojvôľou moci, alebo ukážeme, že sme hrdí občania, plne si vedomí svojich povinností, ale aj práv. Je otázkou nielen našej stavovskej cti, ale možno aj našej existencie, aby každý z nás zabezpečil podpisy aspoň na jeden petičný hárok!

Chcem ale pripomenúť, že touto akciou sa nevyčerpáva naša spoločná snaha o pozastavenie účinnosti novelizácie trestného zákona, kriminalizujúceho zdravotníckych pracovníkov. Sme presvedčení, že na nami podaný kvalifikovaný podnet na ústavný súd SR o rozpore novelizácie trestného zákona s ústavou SR dostaneme jasnú, uspokojivú odpoveď.

S úctou,
Mgr. Iveta Lazorová
prezidentka SKSaPA

PETIČNÝ HÁROK na stiahnutie

Pokyny: Vyplnené petičné hárky adresujte vašim regionálnym komorám, vedúcim regionálnych centier hodnotenia sústavného vzdelávania alebo priamo kancelárii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 821 06 Bratislava. Obálku označte slovom „petícia“. Termín je do 31.8.2013.
 

Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.