Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta

Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta

Pridané dňa: 21.06.2018

Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galante

Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.

Na podujatí sa zúčastnil ako hostia námestník pre ošetrovateľstvo Svet zdravia pri NsP Sv. Lukáša Galanta PhDr. Martin Ballay, krajská sestra pre Nitrianský samosprávny kraj Mgr. Eva Schmidtová, MUDr. Mária Gašparová .

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali:

Kategória sestra z praxe : Iveta Fitusová, detská neurologická ambulancia Šaľa
Marta Káčerová, interná ambulancia Pro Care Sereď
Andrea Gálová, DSS Galanta

Kategória pôrodná asistentka : Katarína Marosiová, gynekologická ambulancia Neded

Kategória sestra manažer : Mgr. Renáta Grellová, psychiatrické odd. Svet zdravia Galanta
Mgr. Tatiana Zimanová, neurologické odd., Svet zdravia Galanta

Ocenením zablahoželala aj prezidentka RK Galanta Mária Gálová, ktorá neskrývala nadšenie z toho, že v tomto roku na celoslovenskom podujatí BIELE SRDCE získala ocenenie aj naša členka Mgr. Lýdia Zelenická.

Podujatie prebehlo v pohodovej a priateľskej atmosfére v čom vo veľkej miere prispeli aj speváci folklórneho súboru Močenská muzička.

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme a budeme sa tešiť na budúci rok, v ktorom oceníme ďalšie výnimočné sestry.
Mária Gálová, dipl. s.
prezidentka RK SaPA Galanta


Ďalšie články v sekcii

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.

Pařízkovy dny

Pařízkovy dny

Pridané dňa: 26.04.2018

Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí...