Úvod / Podujatia / Návšteva sestier z Lotyšska
Návšteva sestier z Lotyšska
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v dňoch 11. - 12. 09. 2018 privítala na svojej pôde 46 sestier z Lotyšska. Pracovné stretnutie za prítomnosti Dity Rajskej, prezidentky lotyšskej sesterskej asociácie viedla Mgr. Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory. Oboznámila sestry z Lotyšska s činnosťou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a zároveň s postavením sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je celoeurópskym problémom, na ktorý najviac doplácajú krajiny strednej a východnej Európy, keďže nie sú dostatočne konkurencie schopné. Na druhý deň si sestry z Lotyška pozreli špecializovanú nemocnicu - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., kde ich privítal Ing. Msolly, generálny riaditeľ.Ďalšie články v sekcii

Kampaň Nursing Now
Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“
Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete - ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri