Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v dňoch 11. - 12. 09. 2018 privítala na svojej pôde 46 sestier z Lotyšska. Pracovné stretnutie za prítomnosti Dity Rajskej, prezidentky lotyšskej sesterskej asociácie viedla Mgr. Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory. Oboznámila sestry z Lotyšska s činnosťou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a zároveň s postavením sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je celoeurópskym problémom, na ktorý najviac doplácajú krajiny strednej a východnej Európy, keďže nie sú dostatočne konkurencie schopné. Na druhý deň si sestry z Lotyška pozreli špecializovanú nemocnicu - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., kde ich privítal Ing. Msolly, generálny riaditeľ.Galéria


Ďalšie články v sekcii

ITAPA Health & Care 2023

ITAPA Health & Care 2023

Pridané dňa: 06.02.2023

Konferencie zameranej na inovácie v zdravotníctve ITAPA Health & Care 2023, ktorá sa bude konať 15. a 16. marca 2023 v Hoteli Impozant v Martine.

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...