Kompetencie sestier a PA

Pridané dňa: 23.01.2014

Dňa 9. januára 2014 sa v sídle Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, Bratislava stretla pracovná skupina pre tvorbu kompetencií sestier a PA špecialistiek, ktorú na svojom riadnom zasadnutí 12. 12. 2013 zvolila Rada SK SaPA (Uznesenie 369/2013).

Pracovná skupina v zložení: Mgr. Lazorová, dipl. p. a.; Mgr. Kucková; PhDr. Macková, MPH; Mgr. Straka; PhDr. Laurinc, dipl. s.; Mgr. Jarabová; PhDr. Hrindová; PhDr. Bullová; PhDr. Kostúriková; si za svojho predsedu zvolila Mgr. Jaroslava Straku, ktorý je zároveň aj hlavným odborníkom pre ošetrovateľstvo MZ SR.

Úvodné stretnutie sa nieslo v konštruktívnom duchu. Pracovná skupina si preštudovala jednotlivá právne predpisy ktoré sa dotýkajú odbornej spôsobilosti a činností sestier a PA špecialistiek. Následne vytvorila zoznam zodpovedných osôb za jednotlivé minimálne špecializačné a certifikačné študijné programy (tzv. podskupiny).

V prílohe uvádzame zodpovedné osoby týchto študijných programov. Ak má niekto záujem pracovať v nejakej z pracovných „podskupín“ prihláste sa predsedovi pracovnej skupiny pre tvorbu kompetencií sestier a PA špecialistiek Mgr. Strakovi na e-mail: jaro@rescuedetva.sk

 

Na stiahnutie:Pracovné skupiny pre tvorbu kompetecií sestier a PA špecialistiek

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.