Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting

Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting

Pridané dňa: 30.01.2014

V dňoch 28. – 29. januára 2014 v Bratislave sa konala Konferencia a stakeholder fórum k projektu „Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting“, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej komisie, ktorej sa za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek zúčastnili: prezidentka komory Mgr. Lazorová Iveta, dipl. p. a., Mgr. Jana Slovákova PhD. a PhDr. Milan Laurinc, dipl. s.

Bratislava v týchto dňoch privítala účastníkov z Brazílie, Talianska, Belgicka, Španielska, Maďarska, Portugalska, Anglicka, Slovinska, Chorvátska, Dánska, Nemecka, Holandska, Bulharska, Nórska, Fínska, Malty, Francúzska a Južnej Afriky.

Tento projekt je zameraný na problematiku plánovania ľudských zdrojov v zdravotníctve, mobility pracovných síl, náboru a udržania ľudských zdrojov, nakoľko tieto témy sú kľúčové pre európsku spoluprácu pod taktovkou „akčného plánu“ Európskej komisie pre ľudské zdroje v zdravotníctve. Sestry a pôrodné asistentky sú jednou z cieľových skupín na ktoré je tento projekt zameraný.

Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa pri tejto príležitosti stretli aj s významnými predstaviteľmi sesterských organizácií z iných krajín. Na pracovnom stretnutí prezidentka Mgr. Lazorová, dipl. p. a. informovala predstaviteľku Európskej federácie sestier Alessiu Clocchiatti o postavení a pracovných podmienkach sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, o ich mzdovom ohodnotení a ťažkých podmienkach výkonu povolania. S pani Susane Williams z Royal College of Nursing, Londýn predstavitelia komory rozobrali podmienky vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a ich uplatnenie na Európskom trhu práce.

Bližšie informácie budú uverejnené v e-časopise: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.