I. Lazorová vo Varšave: Pri riešení problémov slovenských a poľských sestier je potrebné postupovať spoločne

I. Lazorová vo Varšave: Pri riešení problémov slovenských a poľských sestier je potrebné postupovať spoločne

Pridané dňa: 27.10.2017

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 9. - 10 októbra 2017 na pozvanie prezidentky Poľskej komory sestier a pôrodných asistentiek Zofie Malas vo Varšave zúčastnila konferencie „Poľské, európske a svetové ošetrovateľstvo".
Príspevky konferencie boli zamerané na vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, na podmienky výkonu povolania sestry a pôrodnej asistentky v Poľsku, hlavné problémy poľského ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, kompetencie sestier a pôrodných asistentiek, právne otázky výkonu povolania a bezpečnosť pacienta.
Prezidentka SK SaPA spolu s prezidentom RK Vysoké Tatry PhDr. Lukášom Koberom, PhD. a členom komory p. Mgr. Vladimírom Siskom na konferencii
prezentovali príspevok, v ktorom sa zamerali na činnosť SK SaPA, na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike a na hlavné aktivity komory v oblasti výkonu povolania, ktoré v súčasnosti rieši komora. Prezentovaný príspevok sa stretol s veľkým ohlasom zo strany účastníkov konferencie, v diskusii odznelo niekoľko otázok ku kompetenciám sestry a PA s pokročilou praxou, ako plánujeme budovať tímy v ošetrovateľstve, čo je úlohou zdravotníckeho asistenta, potreba zlepšenia pracovných podmienok sestier, návrhy na riešenie nedostatku sestier, s ktorým bojujú aj kolegyne v Poľsku.
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. na podujatí konštatovala, že problémy ošetrovateľstva a pôrodných asistentiek v Poľsku a na Slovensku sú veľmi podobné. Slovensko a Poľsko patria ku krajinám s najnižším počtom sestier a pôrodných asistentiek na 1000 obyvateľov v EÚ a preto by sme mali postupovať spoločne pri hľadaní možností, ako zlepšiť túto situáciu. Náš spoločný hlas by mal byť zameraný aj na našich politikov, aby nepodceňovali donekonečna túto situáciu, pretože v konečnom dôsledku budú trpieť pacienti.
Spoločný výstup z našich konferencií bude mať podstatný vplyv na riešenie problémov. Preto je dôležitá výmena skúseností a vzájomná podpora oboch organizácií.
Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. je poľutovaniahodné, že opakovane avizované a mediálne odprezentované problémy sestier a PA, hlavne ich nedostatok nezaujíma verejnosť. „Mrzí nás, že pacienti sa málo zaujímajú o budúcnosť, ktorú im pripravujú naši zákonodarcovia a politici bez toho, aby počúvali hlas našich profesijných organizácií. Nevidíme aktivitu pacientov a ich organizácií, pretože práve pre nich a pre ich bezpečnosť je nevyhnutné dobre fungovanie zdravotníctva a ošetrovateľstva. Často sa stretávame s kritikou kvality, pričom pacientov nezaujíma, že sestry a PA majú často niekoľko úväzkov a odpracujú veľa nadčasových hodín preto, aby mal pacient zabezpečenú starostlivosť 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Pacientov nezaujíma, že sa potrebujeme starať aj o svoje rodiny, o svoje deti, často sa nám rozpadajú manželstvá, nedokážeme sa ako ženy a matky postarať o svojich blízkych, pretože sme nútené tráviť v práci príliš veľa času, aby sme sa starali o našich pacientov. Sme prepracované a vyhorené a napriek tomu, že sa snažíme, nedokážeme robiť prácu tak, aby sme aj my samotné boli spokojné. Nie sme slúžky, naša úloha je pomáhať pacientom,“ povedala na konferencii prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že verejnosť by si mala viac všímať problémy sestier a PA, pretože tvoria najväčšiu skupinu zdravotníkov a ich nedostatok je vážnym problémom zdravotníctva.
Aj v Poľsku boli snahy riešiť túto situáciu skrátením štúdia, resp. vrátením vzdelávania sestier na stredné školy, avšak pochopili, že toto by nebol správny krok. Potrebujeme viacej zdravotníckych asistentov a sanitárov, aby sestra mohla takmer 35 % základných činností, ako je kŕmenie, polohovanie, hygiena, sprevádzanie pacienta na vyšetrenie odovzdať týmto pracovníkom a mohla sa venovať ošetrovaniu pacientov, podávaniu liečby a starostlivosti , akú si pacienti zaslúžia.

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.