Deň ambulantných sestier

Pridané dňa: 25.02.2013

TATRY: Deň ambulantných sestier bol venovaný aj edukácii sestier navzájom

23. Február 2013 / TASR
Nový Smokovec 23. februára (TASR) – Na 3. ročníku Dňa ambulantných sestier, ktorý sa konal dnes v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, sa zúčastnilo viac ako 140 zdravotných sestier z celého Slovenska. "Tento deň boli prednášky zamerané na edukáciu, tak na edukáciu pacientov, ako aj sestier navzájom. Sestra z jedného špecializovaného odboru poučila sestru z iného špecializovaného odboru, pretože pracujeme holisticky. V praxi to znamená to, že ak som sestrou v kardiologickej ambulancii a príde pacient, ktorý má povedzme manželku s Parkinsonovou chorobou a pýtajú sa, čo majú robiť, mala by som im poskytnúť adekvátne informácie," vysvetlila predsedníčka Sekcie ambulantných sestier pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek Jaroslava Lunterová.

Jedným z dôvodov tohto vzdelávania je uspokojiť pacienta a druhým je pracovanie na dobrom mene pracoviska. Lunterová ohodnotila dnešný Deň ambulantných sestier ako najlepší z doterajších ročníkov, sestry si mohli vypočuť inovatívne prednášky a zachytila tiež veľmi silnú aktivitu jednotlivých zdravotných sestier.

"Mali sme tu zastúpené sestry zo všetkých druhov ambulancií, mali sme tu gynekológiu, pediatriu, psychiatriu či kardiológiu, interné a ďalšie ambulancie. Prišli sestry z celého Slovenska, účasť je každý rok stabilná," dodala Lunterová. Pozitívne hodnotila, že sestry vyšli aj so sebakritikou a kritizovali slabú akčnosť svojich kolegýň. "Často hľadáme výhovorky, nehľadáme cesty. To je produktívne, nie sa klamať, aké sme dobré, aké sme úspešné, ale sebakritika, ktorá nás posúva a na jej základe vieme, že musíme niečo zmeniť," uzavrela Lunterová.

Seminár zorganizovala sekcia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach, regionálne centrá pre sústavné vzdelávanie z Trenčína a Prešova a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek vo Vysokých Tatrách.


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.