Časopis bližšie k čitateľovi

Časopis bližšie k čitateľovi

Pridané dňa: 13.12.2013

Vážení čitatelia časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia,

Chceli by sme vám poďakovať za vašu priazeň a podporu v uplynulom roku 2013. Hlavne vďaka vám čitateľom a prispievateľom si našiel časopis svoje nezastupiteľné miesto medzi kvalitnými odbornými periodikami v oblasti slovenského ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. V nasledujúcom kalendárnom roku chceme priniesť výrazné zmeny v štruktúre, obsahu a samotnej forme časopisu, s cieľom prispôsobiť sa moderným a inovatívnym trendom, ktoré so sebou prináša elektronizácia a digitalizácia celej spoločnosti. Preto sme sa rozhodli tieto trendy aplikovať aj v našom časopise. Od roku 2014 bude časopis dostupnejší pre všetkých v elektronickej forme, voľne prístupný pre členov SKSaPA a predplatiteľov na webovej stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Prečo sme sa rozhodli ísť cestou tzv. e-časopisu?

  • Čitatelia získajú prístup k celému archívu predošlých čísel.
  • Možnosť publikovať aj nové typy médií (video, zvuk, interaktívne aplikácie, súťaže).
  • Online prístup umožňuje prístup kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má prístup na internet.
  • Redaktori môžu pracovať na diaľku a ich výstupy sú ľahšie kontrolované.
  • Interaktivita (možnosť fulltextovo prehľadávať časopis, radiť obsah podľa autorov, tém, prispôsobovať obsah konkrétnym preferenciám čitateľa, spojenie s čitateľom pomocou e-mailu, diskusií pri článkoch a pomocou ankiet, napojenie na sociálne siete).
  • Neobmedzená veľkosť, rozsah časopisu.
  • Sofistikované formy marketingu pre samotnú propagáciu časopisu.
  • Bonus pre členov SKSaPA. Bezplatný prístup do e-časopisu a do archívu predošlých čísel pre všetkých členov SKSaPA.
  • Platený prístup pre čitateľov (nečlenov SKSaPA).
  • Odborná recenzovaná príloha suplementum, dostupná cez internet pre všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré hľadajú kvalitné zdroje pri písaní svojich záverečných a kvalifikačných prác.

Okrem technických zmien a prechodu z tlačenej na elektronickú formu vám chceme priniesť nový obsah časopisu, zaujímavejšie a pre prax sestry a pôrodnej asistentky pútavejšie témy za aktívnej podpory vás, čitateľov. Budeme otvorení novým nápadom a postrehom z praxe. Každá z vás, každý z vás bude pre nás redaktor, každá inšpirácia a motivácia od vás bude pre nový e-časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia obrovským prínosom.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu, tešíme sa na prácu pre nový, modernejší a dostupnejší časopis.

Redakčná Rada časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.