XXX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA OPERAČNÝCH SÁLACH

TÉMA

Dôležité informácie:

Témy konferencie:

  • Ošetrovateľský proces v perioperačnej starostlivosti na operačnej sále

,,Bezpečnosť pacienta v perioperačnej starostlivosti“

  • Špecifiká a inovatívne postupy v operatíve dnes a zajtra
  • Varia

Termín konania: 11.5 – 12.5.2023

Miesto konania: Bojnice KASS , Hurbanovo námestie 19

Poplatky : aktívni účastníci - autor zdarma

- prvý spoluautor zdarma

členky SK SaPA : 40€

nečlenky SK SaPA : 50€

na mieste : 60€

Večera , diskusia 40€

Obed v cene konferenčného poplatku

Konferenčný poplatok a večeru prosíme uhradiť na účet:

Bankové spojenie : VÚB a.s. Bratislava

Názov účtu : SK SaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava

č. účtu: SK 4602000000001670169854

var. symbol: 4126

špec. symbol : registračné číslo do komory

Dokladom o zaplatení sa preukážete pri registrácii.

V prípade neúčasti poplatok nebude vrátený

Na konferenciu sa prihlasuje zaslaním vyplnenej návratky a súčasne prihlásením na portál SKSaPA.

Neakceptujeme polovičné prihlásenie!!!

Ubytovanie:

Hotel Pod Zámkom t.č. 046/5185100, 0915 868 453

Hotel Belassi t.č. 046/5198097

Hotel Bojnický Vínny dom t.č. 0918466332, Hotel Lipa t.č. 046/5430308

Penzión Maxim Bojnice t.č. 046/5412973, Penzión Termal t.č. 0949112675,

0905452449

Apartmány Malý Princ t.č. 0948088505

Organizačný výbor

Ľubica Urbancová NsP Bojnice 0915 646 570

Michaela Kinčoková F.NsP F.D.R. Banská Bystrica 0908 959 243

Hulová Eva NsP Topoľčany 0910 908 757

Elvíra Tóthová FNsP Nové Zámky 035/691 2450

Alžbeta Motzová FNsP F.D.R. Banská Bystrica 048/4412168

Názvy prednášok a vyplnenú návratku s xerokópiou dokladu o zaplatení zaslať do 10.4.2023 na adresu

lubica.urbancova@gmail.com mkincokova1@gmail.com

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle Vyhlášky MZ-SR č.74/2005 Z.z

DÁTUM 11.05.2023 - 12.05.2023
MIESTO KONANIA Bojnice KASS , Hurbanovo námestie 19
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v operačných sálach
SPOLUORGANIZÁTOR SKSaPA
NA STIAHNUTIE

50542-inv-1.informacia2023.doc