XV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

TÉMA
  • Dilemy ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS
  • Dlhodobá starostlivosť
  • Varia
DÁTUM 06.09.2019 - 07.09.2019
MIESTO KONANIA Ružomberok
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 25.08.2019 – pasívna účasť na adresu: PhDr. Margita Kosturíková, I. Houdeka 1876/50, 034 01 Ružomberok alebo e-mailom: margita.kosturikova@gmail.com – stačí e-mailom!!!
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
SPOLUORGANIZÁTOR Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
NA STIAHNUTIE

Prva-informacia.doc