Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
TÉMA Hlavný tématický blok konferencie:
Ošetrovateľsvo dneška (Nursing Now)

Vedľajšie zameranie konferencie:
Dôkazy dobrej praxe v anestneziológii a intenzívnej starostlivosti
Vária
DÁTUM 07.06.2019 - 08.06.2019
MIESTO KONANIA Átrium Hotel***, Nový Smokovec
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1Did2osuu-LOM-X-0DQTTLeAbuJc_VksLA6Nz8ZRxfIc/edit
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry, Fakulta zdravotníckych a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
NA STIAHNUTIE 1._informacia_konferencia_Nový_Smokovec_-_SR.pdf

Program:

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri