XI. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier

TÉMA

Prvá informácia na stiahnutie:I. informacia - Zvolen 2023.doc

Hlavná téma :

Súčasnosť a perspektívy geriatrického ošetrovateľstva

 • Smerovanie geriatrického ošetrovateľstva
 • Dlhodobá starostlivosť
 • Aktivizačné modely v geriatrii
 • Senior a domáca ošetrovateľská starostlivosť
 • Paliatívna starostlivosť
 • Čo nám Covid vzal a čo dal
 • Varia

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach.

SÚČASŤOU KONFERENCIE SÚ VOĽBY DO VÝBORU SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V GERIATRII. AK MÁTE SKUTOČNÝ ZÁUJEM PRACOVAŤ VO VÝBORE VYZNAČTE TO V NÁVRATKE URČENEJ PRE P.PHDR.BUKOVCOVÚ

Tešíme sa na Vašu účasť, bude nám cťou privítať Vás
vo Zvolene


Termín konania: 15.6.2023 o 9,00

Miesto konania Konferenčná miestnosť, Mestský úrad ,
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Konferenčný poplatok: 18 (členovia SK SaPA)

0 € (autor prednášky)

9 € (1.spoluautor )

0 € ( predseda, člen výboru
inej odbornej sekcie

28 (nečlenovia SK SaPA)
16 € (autor prednášky)

20 € (1.spoluautor )

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KONFERENCIU:

A. Pasívna

- prihlásiť sa cez portál SK SaPA , zároveň
- zaplatiť konferenčný poplatok (do 25.5.2023)

- zaslať záväznú prihlášku- návratku (do 25.5.2023)

S prihláškou žiadame zaslať aj kópiu potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku na adresu

PhDr. Zuzana Bukovcová, vedúca sestra,

interné oddelenie, Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel

Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

E-mal: intvrch@nemocnicazvolen.sk t.č: 0908 272 708

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 1.6.2018, po tomto termíne je poplatok pre člena SK SaPA 30€, pre nečlena SK SaPA 45€

V konferenčnom poplatku je zahrnuté

 • konferenčné materiály ,podpora techniky
 • káva, minerálka
 • občerstvenie

Konferenčný poplatok prosíme uhradiťna účet:

 • Názov účtu: SK SaPA, Amurská 71, Bratislava 821 06
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu: IBAN: SK46 0200 0000 0016 7016 9854
 • Variabilný symbol: 4135
 • Špecifický symbol: registračné číslo sestry
  V prípade neúčasti nebude poplatok vrátený .

V prípade nezaslania návratky budete vyčiarknutý z portálu SK SAPA!!

 1. Aktívna
 • postup ako pri pasívnej účasti , prihlásiť sa do 5.5.2023
 • odborné príspevky do 5.5. 2023
 • abstrakt prednášky (povinná položka))

na E- mail predsedníčky sekcie:

E-mail denisasarkoziova5@gmail.com


Prednáška - dĺžka trvania max. 10 minút, formou data- projekcie vo

formáte Microsoft Office Pover Point na USB nosičoch.

Kontaktné osoby konferencie:

PhDr. Zuzana Bukovcová, vedúca sestra,interné oddelenie,
Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
E-mail: intvrch@nemocnicazvolen.sk t.č: 0908 272 708

Mgr. Denisa Šarkoziová - predsedníčka sekcie,
Trieda SNP 18, 974 01 Banská Bystrica

E-mail: denisasarkoziova5@gmail.com, t.č: 0902 147 359

Vedecký výbor konferencie:

Mgr. Denisa Šarkoziová

PhDr.Zuzana Bukovcová

PhDr. Eva Zacharová

 1. Ubytovanie:

Tipy na ubytovanie

Ubytovanie :
HOTEL POĽANA ZVOLEN
Bližšie informácie:

Pevná linka:+421 45 532 01 24
Mobil: +421 908 925 929
E -mail:polana@hotelpolana.sk

HOTEL ACADEMIC

Mob: 0915 888 966
Tel: 045/5322 745
E-mail: recepcia@hotel-academic.sk


HOTEL FRANKO

+421 908 801 880, +421 045 /530 928
E-mail : recepcia@hotelfranko.sk

 1. Stravovanie

Každý si zabezpečuje sám

Doprava:

Zo železničnej/ autobusovej stanice

 • Chôdzou cca 15min smerom k námestiu
 • Autobusom MHD – zastávka Centrum
 • TaxiDÁTUM 15.05.2023 - 15.05.2023
MIESTO KONANIA Zvolen
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii SKSaPA
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zvolen
NA STIAHNUTIE

I. informacia - Zvolen 2023.doc