Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
TÉMA
  1. Trendy v oftalmologickom ošetrovateľstve
  2. Kazuistiky
  3. Variá
DÁTUM 19.10.2018 - 20.10.2018
MIESTO KONANIA Trenčín
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: a súčasne cez http://www.amedi.sk/podujatia/xxiv-vyrocny-kongres-slovenskej-oftalmologickej-spolocnosti-120/uvod.html
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Trenčín, Očná klinika Fakultná nemocnica Trenčín
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_oftalmologicka/X._Konferencia_sestier_TN_1.informacia_ocne.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri