Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
TÉMA
  • Starostlivosť o cievne vstupy
  • Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
  • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • Nutričná výživa
  • Váriá
DÁTUM 15.11.2018 - 16.11.2018
MIESTO KONANIA Bratislava
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: záväznú prihlášku na aktívnu účasť zašlite e-mailom na: haladovazuzana@apo.sk
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVO – CIEVNYCH OCHORENÍ, KLINIKA CIEVNEJ CHIRURGIE
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_chirurgicka_/Inf.konf.chir_I._sprava.docx

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri