Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou
TÉMA
  • Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti o neurologických pacientov.
  • Špecifiká starostlivosti pri extrapyramidových ochoreniach.
  • Ošetrovateľská dokumentácia.
  • NCMP.
  • Varia.
DÁTUM 22.03.2019 - 23.03.2019
MIESTO KONANIA Košice
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: + poštou na adresu PhDr. Zuzana Bagoňová, Neurologická klinika UN LP Košice, Tr. SNP č.1, 040 11 Košice, alebo e-mail: z.bagonova@gmail.com
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v neurológii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Regionálna komora SK SaPA Košice I.
NA STIAHNUTIE https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_neurologicka/konferencia_VIII_2019-2.doc

https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_neurologicka/Zavazna_prihlaska_VIII._Neu._Kosice.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri