VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER A INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

TÉMA

Starostlivosť o zdravotnícku pomôcku v praxi

Bezpečnosť v procese prípravy zdravotníckych pomôcok

Dezinfekcia, monitorovanie, sterilizačný proces

Kazuistiky, ŠDTP

DÁTUM 12.11.2019 - 13.11.2019
MIESTO KONANIA Bratislava
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: poštou: PhDr. Yveta Béressová, NUDCH, OCS Limbova č.1, 833 40 Bratislava, alebo e-mailom na beressiveta@bananatel.sk
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie
SPOLUORGANIZÁTOR Národný ústav detských chorôb
NA STIAHNUTIE

I. informácia o konferencii OCS

Prihláška na konferenciu OCS