VIII. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

TÉMA
  1. Manažment a vzdelávanie v ošetrovateľstve
  2. Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
  3. Prax založená na dôkazoch
  4. Následná starostlivosť
  5. Varia

DÁTUM 03.10.2019 - 04.10.2019
MIESTO KONANIA Podbanské
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: zaslanie záväznej prihlášky a fotokópie dokladu o úhrade konferenčného poplatku elektronicky na adresu: sekcia-manazment@centrum.sk, alebo poštou na adresu: PhDr. Anna Bullová, 1. Interná klinika, UNM, 036 59 Martin
ORGANIZÁTOR Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Žilinský samosprávny kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Liptovský Mikuláš
NA STIAHNUTIE

https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_osetrovateskeho_manazmentu/I._info_konferencia_sekcia_manazmentu_Podbanske.doc