Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
TÉMA 1. Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii
2. Variá
DÁTUM 19.10.2018 - 20.10.2018
MIESTO KONANIA Martin
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: + prihlásenie sa aj prostredníctvom návratky
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine Dermatovenerologická klinika UNM pri JLF UK v Martine
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_dermatovenerologie/1.informacia_konferencia_2018_Martin.doc

Program: http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_dermatovenerologie/1.informacia_konferencia_2018_Martin.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri