IX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

TÉMA

Hlavná téma :

Geriatrické ošetrovateľstvo &starostlivosť o seniora v procese zmien

  • Kompetencie sestier a vzdelávanie
  • Dlhodobá starostlivosť
  • Aktivizačné modely v geriatrii
  • Senior a domáca ošetrovateľská starostlivosť
  • Paliatívna starostlivosť
  • Výskum v geriatrickom ošetrovateľstve
  • Varia
DÁTUM 08.06.2018 - 09.06.2018
MIESTO KONANIA Banská Bystrica
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii
SPOLUORGANIZÁTOR Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita Ružomberok, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Banská Bystrica, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Geriatrické oddelenie Nemocnice
NA STIAHNUTIE

https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_geriatricka/OS_geriatria_1._Informacia_Konferencia_2018.doc