IV. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou

TÉMA

Tematické okruhy:

Pôrodná asistencia v kontexte súčasnej legislatívy.

Vzdelávanie a prax v pôrodnej asistencii.

Bezpečnosť matky a novorodenca v klinickej praxi.

Komparácia postavenia a praxe pôrodnej asistentky v krajinách EU.

Vária:

Pôrodnícke ošetrovateľstvo

Gynekologické ošetrovateľstvo

Skúsenosti s domácou starostlivosťou

DÁTUM 25.11.2019 - 27.11.2019
MIESTO KONANIA Banská Bystrica
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: prosíme poslať aj návratku v elektronickej alebo papierovej podobe.
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava
NA STIAHNUTIE

Program konferencie PA_2019

Návratka