Celoslovenskú konferenciu Sekcie sestier pracujúcich v ADOS

TÉMA

Domáca ošetrovateľská starostlivosť v procese zmien v dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

Okruhy tém:

  • Nové procesy v domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku
  • Komunitné ošetrovateľstvo.
  • ŠDTP a ich implementácia do ošetrovateľskej praxe.
  • Zmena financovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  • Prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
DÁTUM 07.11.2019 - 07.11.2019
MIESTO KONANIA Detva
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: Návratka na podujatie: hajkov.danka@gmail.com
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v ADOS, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Mesto Detva
NA STIAHNUTIE

I.informácia o konferencii ADOS