Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v endoskopii
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v endoskopii
TÉMA
  • Endoskopia 20. storočia/ Endoskopia 21. storočia
  • Manažment pacienta s Morbus Crohn a Ulcerózna Colitída
  • Najnovšie trendy v endoskopii
  • Terapeutické zákroky na hornom GITe
  • Terapeutické zákroky na dolnom GITe
  • Komunikácia sestra – pacient
  • Postrehy z praxe endoskopickej sestry
DÁTUM 25.10.2018 - 26.10.2018
MIESTO KONANIA Hodruša – Hámre
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: + záväzná prihláška: http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_endoskopie/40121-syl-Zavazna_prihlaska.docx
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_endoskopie/40121-inv-pozvanka-XVI.-konf.---sestry.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri