Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii
Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii
TÉMA Hlavná téma: Ošetrovateľstvo v pediatrii – teória a prax

Okruhy tém:
  1. Ošetrovateľstvo v pediatrii - teória a prax
  2. Legislatívne zmeny v pediatrickej ošetrovateľskej praxi
  3. Klinická ošetrovateľská prax v pediatrii
  4. Varia
DÁTUM 26.10.2018 - 26.10.2018
MIESTO KONANIA Banská Bystrica
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: Návratku na podujatie + kópiu úhrady konferenčného poplatku zasielajte do 10.10.2018 na mailovú adresu : detvrch@nemocnicazvolen.sk alebo dangaj@azet.sk
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Banská Bystrica, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Detské oddelenie – Nemocnica Zvolen
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_pediatricka/I.INFO-OS_sestier_pracujucich_v_pediatrii_8.8_.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri