Podujatia odborných sekcií SKSaPA

OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN IV.

OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN IV.

X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA „Interdisciplinárna spolupráca“ s medzinárodnou účasťou

X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA „Interdisciplinárna spolupráca“ s medzinárodnou účasťou

IV. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou

IV. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER A INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER A INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

Celoslovenskú konferenciu Sekcie sestier pracujúcich v ADOS

Celoslovenskú konferenciu Sekcie sestier pracujúcich v ADOS

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou

X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

XI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER  PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII  S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

VIII. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

VIII. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Stránkovanie