Podujatia odborných sekcií SKSaPA

XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Výzvy a príležitosti v anesteziológii a intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

XXV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

XXV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii

Košický deň sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Košický deň sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

VI. Konferencia pôrodných asistentiek: Trendy v Pôrodnej asistencii

VI. Konferencia pôrodných asistentiek: Trendy v Pôrodnej asistencii

Trendy v pôrodnej asistencii

XI. Celoslovenská konferencia geriatrických spojená s voľbami do výboru sekcie sestier pracujúcich v geriatrii

XI. Celoslovenská konferencia geriatrických spojená s voľbami do výboru sekcie sestier pracujúcich v geriatrii

Súčasnosť a perspektívy geriatrického ošetrovateľstva

XXII. celoslovenskú konferenciu sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii  s medzinárodnou účasťou

XXII. celoslovenskú konferenciu sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou

Duševné zdravie – priorita v ošetrovateľskej starostlivosti

XXX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA OPERAČNÝCH SÁLACH

XXX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA OPERAČNÝCH SÁLACH

Ošetrovateľský proces v perioperačnej starostlivosti na operačnej sále

XVI. Považské stomatologické dni

XVI. Považské stomatologické dni

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Stránkovanie