Podujatia odborných sekcií SKSaPA

XXIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

XXIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

XXIX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach

XXIX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach

XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN IV.

OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN IV.

X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA „Interdisciplinárna spolupráca“ s medzinárodnou účasťou

X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA „Interdisciplinárna spolupráca“ s medzinárodnou účasťou

Stránkovanie