Podujatia odborných sekcií SKSaPA

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER A INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER A INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

Celoslovenskú konferenciu Sekcie sestier pracujúcich v ADOS

Celoslovenskú konferenciu Sekcie sestier pracujúcich v ADOS

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou

X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

XI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER  PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII  S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

VIII. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

VIII. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Odborný seminár

Odborný seminár "Psychobiografický model Prof. E. Böhma"

Stránkovanie