S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni Banská Bystrica

DÁTUM 04.09.2021 - 04.09.2021
MIESTO KONANIA v konferenčnej miestnosti 3.13, 2. posch. vľavo v DC J. Pavla II., Kapitulská 21, B. Bystrica
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

REGIONÁLNA KOMORA Slovenskej Komory Sestier a pôrodných asistentiek,

Kapitulská 21, DC J. Pavla II., so sídlom v Banskej Bystrici

__________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A na S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni

Téma Medzinárodného dňa sestier vyhlásená ICN na rok 2021

SESTRY AKO VEDÚCI HLAS

Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti


04.09.2021 (sobota) o 8:00 hodine

v konferenčnej miestnosti 3.13, 2. posch. vľavo v DC J. Pavla II., Kapitulská 21, B. Bystrica

Program:

Prezentácia

Odborný seminár

Valné zhromaždenie RK SaPA BB 2021

Odborný seminár

Odovzdávanie ocenenia „BIELE SRDCE“

Slávnostné ukončenie

PhDr. Katarína Brašeňová, MPH

prezidentka RK SaPA BB