Odborný seminár RK BA III.

DÁTUM 06.09.2021 - 06.09.2021
MIESTO KONANIA NÚSCH, a.s., Pod krásnou hôrkou 1, Bratislava, -2 poschodie, knižnica
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Odborný seminár RK BA III spojený s Valným zhromaždením delegátov RK SaPA BA III

Maximálny možný počet účastníkov:

50

Manipulačné poplatky (registračný, iné), pokiaľ sú stanovené:

Člen komory 0 eur, nečlen 5 eur