CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021

DÁTUM 03.06.2021 - 00.00.0000
MIESTO KONANIA Online prenos
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Cieľ webináru:

Odborné podujatie je zamerané na odvrátiteľné úmrtia a najnovšie trendy liečby infarktu myokardu, ischemickej choroby srdca, kardiogénneho šoku , mechanických trombektómií pri akútnych cievnych mozgových príhodách a je určené pre sestry, ktoré pracujú na kardiologických a neurologických jednotkách intenzívnej starostlivosti, na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny ako aj na iných pracoviskách.

Kontaktná osoba

MUDr.Ivan Vulev,PhD, MPH, FCISRE, ivan.vulev@cinre.sk

Na odborný webinár sa môžete prihlásiť

www.cinre.sk/kongresy/

PROGRAM

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:05 Úvod a privítanie, predstavenie moderátorov

9:05 – 9:10 Živé prihlásenie sa z cathlabov CINRE

9:10 – 9:15 Príhovor a predstavenie tímu CINRE

MUDr. Ladislav Groch, PhD.

MUDr. Ivan Vulev, PhD.

9:15 – 9:25 Prehľad činnosti Kardiocentra v CINRE za rok 2020 MUDr. David Liška

9:25 – 9:30 case 1 – predstavenie pacienta coronary NSTEMI OCT

9:30 – 9:35 case 2 – predstavenie pacienta PEVAR AAA

9:35 – 10:35 Živý prenos 1+2 Panel 1

10:35 – 10:55 Liečba NSTEMI prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.

10:55 – 11:05 Diskusia k živým prenosom č.1 a č.2

11:05 – 11:20 Coffee break

11:20 – 11:25 case 3 – predstavenie pacienta coronary non culprit STEMI IVUS dPR

11:25 – 11:30 case 4 – predstavenie pacienta CAS karotický stenting*

11:30 – 12:30 Živý prenos 3+4 Panel 2

12:30 – 12:40 Ako postupovat pri STEMI s multi-vessel diseases (MVD)?

12:40 – 12:50 Diskusia k živým prenosom č.3 a č.4

12:50 – 13:35 Obed

13:35 – 13:40 case 5 predstavenie pacienta coronary stabilní AP Shockwave

13:40 – 13:45 Live in box case 6 a 7 predstavenie pacientov TAVI, High risk PKI s podporou

13:45 – 14:45 Živý prenos 5+Live in box 6 a 7 Panel 3

14:45 – 14:55 Liečba chronickej CAD.

14:55 – 15:05 Kedy TAVI?

15:05 – 15:10 case 8 – predstavenie pacienta implantace PFO

15:10 – 15:15 case 9 – predstavenie pacienta stent AR/renovaskulárna hypertenzia*

15:15 – 16:15 Živý prenos 8+9 Panel 4

16:15 – 16:25 Teória k intervenčným uzáverom PFO

16:25 – 16:45 Klinická elektrofyziológia a ablácie porúch rytmu v kardiocentre CINRE MUDr. Ján Hluchý, PhD

16:35 – 16:40 Záver

Alternatívou k živým prenosom č. 4 a 9 označeným * bude mechanická trombektómia akútnej ischemickej CMP

Diskusia