Podujatia odborných sekcií SKSaPA

X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA „Interdisciplinárna spolupráca“ s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 28.10.2019

OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN IV.

Pridané dňa: 08.06.2018

XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pridané dňa: 22.01.2019

XXIX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach

Pridané dňa: 19.01.2020

XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 17.12.2019

Odborné podujatia iných organizátorov