Podujatia odborných sekcií SKSaPA

XII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII

Pridané dňa: 20.04.2022

Odborný seminár RK SaPA Nitra

Pridané dňa: 08.06.2022

IX. celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 05.06.2022

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 05.06.2022

XVI. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Pridané dňa: 07.06.2022

Odborné podujatia iných organizátorov

MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S COVID-19

Pridané dňa: 10.02.2021

Nutricia Global Virtual Conference

Pridané dňa: 19.05.2021

CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021

Pridané dňa: 07.05.2021

S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni Banská Bystrica

Pridané dňa: 13.08.2021