Podujatia odborných sekcií SKSaPA

XIV. Považské stomatologické dni 2021

Pridané dňa: 15.03.2021

Odborné podujatia iných organizátorov

MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S COVID-19

Pridané dňa: 10.02.2021

5. konferenciu Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny

Pridané dňa: 23.02.2021