Podujatia odborných sekcií SKSaPA

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 05.06.2022

XVI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Pridané dňa: 14.08.2022

XVI. Považské stomatologické dni

Pridané dňa: 22.02.2023

XXX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA OPERAČNÝCH SÁLACH

Pridané dňa: 08.02.2023

XI. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier

Pridané dňa: 22.02.2023

Odborné podujatia iných organizátorov

Nutricia Global Virtual Conference

Pridané dňa: 19.05.2021

CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021

Pridané dňa: 07.05.2021

S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni Banská Bystrica

Pridané dňa: 13.08.2021

Odborný seminár RK BA III.

Pridané dňa: 13.08.2021