Podujatia odborných sekcií SKSaPA

VIII. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 29.05.2018

SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019

Pridané dňa: 22.06.2019

X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 06.05.2019

XI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Pridané dňa: 22.06.2019

Celoslovenskú konferenciu Sekcie sestier pracujúcich v ADOS

Pridané dňa: 22.06.2019

Odborné podujatia iných organizátorov

Historicky VIII. česko-slovenský kongres Bazálnej stimulácie

Pridané dňa: 18.03.2019

XI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Pridané dňa: 15.10.2019

6th EMA Education Conference

Pridané dňa: 04.12.2018

7. Postgraduální kurz sester v intnezívní péči

Pridané dňa: 26.10.2019