Varia

Pridané dňa: 23.09.2017

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien II.
22. – 23. 09. 2017

Editor: Dana Zrubcová, Andrea Solgajová

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_Osetrovateľstvo_a_PA_v_procese_zmien_II_2017.pdf


Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
23. – 24. 09. 2016

Editor: Iveta Lazorová, Lukáš Kober

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_Osetrovateľstvo_a_PA_v_procese_zmien_2016.pdf


Multiodborová kooperácia v zdravotníctve
25. – 26. 09. 2015

Editor: Iveta Lazorová, Lukáš Kober

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_/Multiodborova_kooperacia_v_zdravotnictve_2015.pdf


Zborník odborných príspevkov z Celoslovenského odborného seminára pod záštitou primátora Mesta Snina konaného 29. októbra 2015

Editor: PhDr. Jana Kapaková

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_/ZBORNIK_Snina.pdf


Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou: "Belianske dni ošetrovateľstva"
16. – 17. 10. 2014

Editor: Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová

Na stiahnutie:https://www.sksapa.sk/files/Editori_Kober,_L.,_Zrubcova,_D.,_Bratova,_A.,_2014.pdf


Zborník odborných príspevkov z Celoslovenského odborného seminára pod záštitou primátora Mesta Snina konaného 04. októbra 2013

Editor: PhDr. Jana Kapaková

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Editor_Kapakova,_J.,_2013.pdf